Ticaret Bakanlığı işçi alımı İŞKUR üzerinden yapılacak! 115 güvenlik görevlisi alımı başvuru ekranı açıldı! KPSS şartı aranmıyor, başvuru nasıl yapılır?

15 Şubat 2021 Pazartesi - 9:48 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 9:48

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İŞKUR aracılığıyla farklı alanlarda 115 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. İlanda belirtilen başvuru tarihleri merakla bekleniyordu. Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı başvuru ekranı açıldı. Ticaret Bakanlığı personel alımı süreci ise kamu İŞKUR İlanları üzerinden ilerleyecek. Ticaret Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir, başvurular nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı Güvenlik Görevlisi ve işçi alımı 2021…


Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı geçtiğimiz günlerde İŞKUR üzerinden yayımlandı. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak. Farklı kadrolarda ve farklı illerde görevlendirecek 115 Güvenlik Görevlisi be beden işçisinden aranan şartlar da belirtildi. Ticaret Bakanlığı personel alımı detayları…

TİCARET BAKANLIĞI ALIM YAPILACAK KADROLAR

70 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri,

45 Beden İşçisi,

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLER

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı

Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı İşçi Personel alımı için 115 işçi alımı başvuru süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile yapmaları gereklidir. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

BEDEN İŞÇİSİ ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az ortaöğretim mezunu olmak

Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

İŞKUR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN