Tarım arazileri ve 2B taşınmazlarının satış başvuruları için son 5 gün

AA |  11 Aralık 2019 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 11 12 2019 - 15:04

2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı uygulamasından yararlanmak isteyenler 16 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen 6292 sayılı Kanun uyarınca,  Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların hak sahiplerine  satışı uygulaması devam ediyor.
 
Tarımla geçimini sağlayan vatandaşların bu arazileri uzun yıllar  kullandıkları hususu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan  sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin  yüzde 50'si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılıyor.
 
Bu kapsamda 2012'den bugüne kadar 791 bin hak sahibine yaklaşık 556  bin 2B taşınmazı satıldı. Toplam değeri 11,8 milyar lira olan satış bedelinin 8,8  milyar lirası tahsil edildi, geri kalanı ise taksitler halinde alınıyor.
 
Düzenlemeden 157 bin hak sahibinin yararlanması bekleniyor
 
Tarım arazilerinin satışından ise bugüne kadar yaklaşık 65 bin kişi  yararlandı. Bu kapsamda toplam 51 bin tarım arazisi, 790 milyon lira bedelle  satıldı. Bu bedelin 350 milyon lirası tahsil edildi.
 
Yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin  kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve  hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandı.
 
Bu arada, söz konusu kanundan daha fazla hak sahibinin  yararlanabilmesini sağlamak için yasal değişikliğe gidildi. Değişiklik  doğrultusunda, 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına  ilişkin, süresi içinde başvurmayanların, kendilerine yapılan tebligatta  belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ve taksitli satışlarda,  sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin  başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık'a kadar uzatıldı.
 
Bu düzenlemeden, tarım arazileri satışlarında başvuru ve ödeme  sürelerini kaçıran 27 bin kişi ve 2/B satışlarında bu süreleri kaçıran 130 bin  kişi olmak üzere toplam 157 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor.
 
Hazineye ait tarım arazileri ve 2/B taşınmazlarının satışında bir daha  süre uzatımı olmayacağı, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için  en geç 16 Aralık'a kadar başvurularını ve ödemelerini yapmaları gerektiği  kaydedildi.