Sağlık Bakanlığı 2020 atama ilanı yayınlandı! Sağlık Bakanlığı PBS ve e-Devlet atama başvuru ekranı!

26 Ekim 2020 Pazartesi - 9:39 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 9:44

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 4. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2020 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı atamaları başvuru şartları ne? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru takvimi!


Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 4. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2020 atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı atamaları başvuru şartları ne? İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası başvuru takvimi! 
 
 
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı  ilk defa ve yeniden atama kurası başvuru takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirmeleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından yapılacak. 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde 
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.  Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecekler. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak ve kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? 
 
Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecekler. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek. 
 
 
Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 03 Kasım 2020 Salı – 17 Kasım 2020 Salı saat 18:00’ kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecek.
 
Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar. 
 
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK? BAŞVURU ŞARTLARI NE? 
 
-  Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. 
 
-  Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 
 
- İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler, 
 
- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler, 
 
-  Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,  
 
-  Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, 
 
- 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.
 
- Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI  2020 YILI 4. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA İLANI