Resmi Gazete'de yayımlandı! O yönetmelik değişti...

15 Mayıs 2019 Çarşamba - 7:55 | Son Güncelleme : 15 05 2019 - 7:55

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) konu ile ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti:
 
"(5) Fonların performansının değerlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy yöneticilerine uygulanacak teşvik ve tedbire ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye Kurul yetkilidir."