PTT personel alımı başvuruları bugün sona eriyor!

21 Mayıs 2018 Pazartesi - 10:13 | Son Güncelleme : 21 05 2018 - 10:13

PTT personel alımı başvuruları 14 Mayıs tarihinde başlamıştı ve bugün sona erecek. Tam 5 bin kişinin alınacağı PTT personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor? PTT işe alım şartları nelerdir? İşte tüm soruların yanıtları...


PTT 2018 yılında 5 bin personel alımı yapacağını duyurdu. 14-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen PTT personel alımı başvuruları kolayca yapılabiliyor. Hangi bölümlere alım yapılacağı ve başvuru şartları da açıklandı. İşte detaylar...

PTT PERSONEL ALIMI HANGİ BÖLÜMLER İÇİN YAPILACAK?
 
PTT AŞ bünyesine, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için sınav başvuruları 21 Mayıs'ta sona erecek.
 
Alınması planan bin 623 postacının, bini adaylardan 623'ü taşeronlardan, 2 bin 625 gişe personelinin de 2 bin 25'i adaylardan 600'ü taşeronlar arasından seçilecek. 
 
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Müjdesi Bakan Arslan tarafından verilen sınavın başvuruları www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilecek. Yazılı sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecek.
 
Sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Ücretin 60 lira olduğu sınavı kazananların kadrosu, idari hizmet sözleşmeli olarak yapılacak.
 
PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
 
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
 
NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak, 
 
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 
f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
 
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 
j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.