Gazetevatan.com » Yazarlar » Torbalara sığmayan çalışma hayatı düzenlemeleri

Torbalara sığmayan çalışma hayatı düzenlemeleri

24 Ocak 2016 Pazar


Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen, çok sayıda kanun uygulamasında değişiklik yapan, birçok konuda yeni düzenleme getiren, 2-3 yılda bir düzenlenerek adeta gelenekselleşen torba yasalardan ikisi, 2016 Ocak itibarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Bunlardan ilki, yani 2016’nın birinci Torba Yasası, “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan”  Kanun Tasarısı, 14.01.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Darısı diğerinin başına.
 
Yasalaşan 1’inci Torba Kanun, askerlikle ilgili olmasına karşın; emeklilik, teşvik, mali tatil düzenlemeleri de içeriyor. Gelin, bunları hep birlikte inceleyelim…
 
Asgari ücrete teşvik
 
Torba Yasa, asgari ücretin 1.300 TL’ye çıkartılması nedeniyle artan işveren yükünü azaltacak. İşverenler 2015 yılında 2 bin 550 liranın altında çalıştırdıkları işçi sayısı kadar 2016 yılında çalıştıracakları işçiler için 99.90 liralık sigorta prim yükünü, hazine karşılayacak.
 
İşveren 2015 yılı Ocak ayında 2 bin 550 liranın altında çalıştırdığı kadar işçi için 2016 yılı Ocak ayında teşvikten faydalanabilecek. 2016 yılında teşvikten yararlanılacak kişi sayısını önceki yılın aynı ayında bildirilen 2 bin 550 liranın altında çalışan işçi sayısı belirleyecek. 2016 yılından itibaren faaliyete geçecek işyerleri için böyle bir kısıtlama bulunmuyor.
 
Öte yandan, işveren maliyetinin karşılanması için düzenlenen teşvik kapsamında hileli işlem yapılması ya da personel ortalamalarının yanlış hesaplanması durumunda teşvikten yararlanılan tutarı gecikme faizi ve idari para cezası ile birlikte geri alınacaktır. Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016’ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten yararlanamayacak.
 
Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.
 
YAŞ emeklileri
 
Kadrosuzluktan emeklilik hükümlerine tabi ve 30 Ağustos 2016 itibarıyla subaylıkta 28, 29 ve 30. hizmet yıllarını dolduran personel hakkındaki emeklilik talebine Yüksek Askeri Şura (YAŞ) karar verecek.
 
YAŞ tarafından emekliye ayrılacak albaylardan; 30. hizmet süresini tamamlayanlara emekliye ayrılması halinde alacağı ikramiyenin 5.5 katı, 29. yılını tamamlayanlara 11 katı, 28. yılını tamamlayanlara 16 katı emekli ikramiyesi ödenecek. İkramiyesi ödenen bu kişiler, 30 Ağustos itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek. 30 Ağustos’ta bir üst rütbeye terfi ettirilenler, talepleri halinde emekli olmayabilecek. 2016 Torba (Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair)  Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan da geçti. Beklenen torba yasada;
 
SGDP’ye son nokta
 
Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar” kapsamındaki Bağ-Kur’lu emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacak. Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak. Vazife malullüğü aylığı almakta olanlardan bu kapsamda çalışanlardan da söz konusu prim alınmayacak.
 
Aynı kapsamda çalışanlar, yaşlılık aylıkları kesilmeksizin, herhangi bir prim ödememeleri için sigortalı sayılmayacak.
 
Gençlere kıyak
 
Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü sayılmayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek şartıyla, primleri devlet tarafından ödenerek, mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl, gelir tespiti yapılmaksızın sağlık hizmeti alabilecek.
 
Anneye çocuk desteği
 
kadın işçiler de doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. 3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinenler de bu haktan yararlanacak.
 
Kadın işçinin doğum sonrası veya evlat edinmede yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekecek. Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan kısmı süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak. Gözümüz kulağımız mecliste… Vatandaş için gelecek güzel haberlerde…