Gazetevatan.com » Yazarlar » Çalışma hayatında 2016 parametreleri

Çalışma hayatında 2016 parametreleri

10 Ocak 2016 Pazar


Asgari ücretten asgari geçim indirimine; çocuk parasından, idari para cezalarına kadar bilmemiz gerekenleri sizler için hazırladık
 
Seçimler, vaatler ve merak edilenlerle dolu 2015 yılını geride bıraktık. Hükümet seçim vaatlerini hayata geçirmeye başladı. Ağırlıklı olarak “Çalışma hayatını” ilgilendiren konuları da esas alırsak 2016 çalışma hayatının parametrelerini göz önüne sermek istedik. İşte; Asgari ücretten asgari geçim indirimine, yemek parası, çocuk parası ve aile zammından idari para cezalarına kadar bilmemiz gerekenler: 
 
- 2016 yılı için uygulanacak asgari ücret 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arası için tespit edilerek 31/12/2015 tarihinde 29579 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca alınan karar ile 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasındaki dönem için günlük brüt asgari ücret 54.90 TL olmuştur.
 
- 01/01/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında, sigorta primi ve işsizlik sigortası primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları:
 
ÖZEL SEKTÖR
 
01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında;
 
Günlük kazanç alt sınırı: 54.90 TL
 
Aylık kazanç alt sınırı: 1.647,00 TL
 
Günlük kazanç üst sınırı: 356.85 TL
 
Aylık kazanç üst sınırı: 10.705,50 TL
 
PRİME ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI:
 
5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
 
- Yemek Parası: 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında; 54.90 TLxyüzde 6= 3.29 TL (Günlük)
 
- Çocuk Zammı: 01/01/2016 ile 31/12/2016tarihleri arasında; 1.647,00 TLxyüzde 2= 32.94 TL (Aylık)
 
- Aile Zammı (Yardımı): 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında; 1.647,00 TLx yüzde 10= 164.70 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
 
İDARİ PARA CEZALARI:
 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirlenmiş olan fiiller için uygulanacak idari para cezaları da fiilin gerçekleştiği tarihte aylık asgari ücret esas alınarak belirlenmektedir. Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 164.70 TL, asgari ücretin 12 katı olan en yüksek ceza ise 19.764,00 TL olacaktır.

DAMGA VERGİSİ
 
24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Damga Vergisi Kanunu’nun ekinde Ücretlerdeki Damga Vergisi Oranı yüzde 15 oranında artırılarak (Binde 7.59) olmuştur.
 
5510 SAYILI KANUNUN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİNE TABİ SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI:
 
5510 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında ödeyecekleri primler, prime esas günlük kazanç alt sınırı (54.90 TL) ile üst sınırı (356.85 TL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın 30 katı olarak uygulanacaktır. 
 
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: 
 
Yeni asgari ücrete göre, 2016 yılı için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.
 
 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
 
1 Ocak 2016’dan itibaren asgarî ücret brüt 1.647,00 TL olarak belirlendiği için buna bağlı olarak çalışanların 2016 yılında Asgarî Geçim İndirimi (AGİ) alacaklarına ilişkin son nokta da belirginleşmiş oldu. Bu durumda 2016 yılında çalışanlar aile ve çocuk durumuna göre yukarıdaki miktarlarda asgarî geçim indiriminden yararlanabilecekler. 
 
 
KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI
 
27.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 Sayılı Kararname ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranının yüzde 200’den yüzde 215’e çıkarılması nedeniyle, 01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kıdem tazminatının tavanı yeniden belirlenmiştir.