Gazetevatan.com » Yazarlar » Acil’de hastane tuzağına dikkat

Acil’de hastane tuzağına dikkat

01 Kasım 2015 Pazar


SGK ile sözleşmesi olsun ya da olmasın tüm hastanelerin acil servislerinde yapılan müdahaleler ücretsizdir. Tüm acil sağlık giderleri SGK tarafından hastanelere SGK fiyatları üzerinden ödenir

Geçen hafta gittiğim özel hastanedeki görevliyle aramızda şöyle bir diyalog geçti;

-SGK ile anlaşmanız var mı?
-Hayır yok…

-Peki niye SGK taahhütnamesi imzalattınız?
-Muhasebe servisimizin vermiş olduğu talimat…

-Ben acilden giriş yaptım ve kırmızı alan hastasıyım. Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre ücret almamanız lazım. Yapılan tedavi ve giderlerin dökümünü verir misiniz?  Tabi ki cevap yok…

Karşılarında konuya hâkim birini görünce ortalık bir anda karışıyor ve aman bir an evvel git diğer hastaların “huzuru” kaçmasın telaşı başlıyor…

Hangi durumlar acildir?

Özellikle son genelgeden sonraki sağlık uygulama tebliğine göre; özel hastanelere yüzde 200’e kadar fark alma hakkı ve bıçak parası adı altında istenilen paralar geri dönmüştü. Bu şartlarda zaten karışık olan ve kanunu teğet geçip vatandaşı adeta soyan sağlık uygulamaları daha da fazlalaştı. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olsun ya da olmasın tüm hastanelerin acil servislerinde yapılan müdahaleler ücretsizdir. Tüm acil sağlık giderleri SGK tarafından hastanelere SGK fiyatları üzerinden ödenir.
 Sağlık Bakanlığı’nın  “Acil Sağlık Hizmetlerinde Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;

1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,

2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı yapılan vakalar,

3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,

4) Müşahede altına alınan vakalar,

5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan sevkli gelen vakalar, ACİLDİR...

Ayrıca;

- Gebelik testleri ve gebelikle ilgili hizmetler,

- Yeni doğan yoğun bakımı, yeni doğan bebek kuvöz bakımı,

- Kardiyovasküler cerrahi hizmetleri,

- Tüm yoğun bakım hizmetleri,

- Yanık tedavileri,

- Kanserle ilgili kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavisi,

- Organ, doku ve hücre nakilleri,

- Diyaliz hizmetleri, ilave ücret istenmeyecek işlemlerdir.

Yapılması gerekenler

Hastanız hastaneye yattığında hiçbir taahhütnameye imza atmayın. Acil hasta, stabil hale veya nakle hazır hale gelmişse yani acil durumu bittiyse sevk

için hasta yakınlarından taahhütname istenir. Hasta yakınlarının bu sevki kabul etmemesi halinde, hastanenin SGK ile sözleşmesi varsa yüzde 200 oranında, hastanenin SGK ile sözleşmesi yoksa hastanenin kendi fiyatları üzerinden fatura tarifesi başlar.

- Hasta veya yakınından acil tedavide para talep edilirse Sosyal Güvenlik Kurumu Alo 170 hattına,

- Hastane hakkında suç duyurusu için Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattına,

- Hasta veya yakınından faturasız, belgesiz para tahsil edilirse Maliye Bakanlığı Alo 189 hattına, durumu bildirmek gerekmektedir.

Prim borcu olan da sağlık hizmetinden yararlanacak

BAKANLAR Kurulu’nun aldığı kararla Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanma konusunda 31.12.2015 tarihine kadar prim borcu şartına bakılmayacak. Prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. 60 günden daha fazla Bağ-Kur prim borcu olanlar ve Genel Sağlık Sigortası borçluları, borç durumlarına bakılmaksızın yıl sonuna kadar provizyon alma noktasında sorun yaşamayacağı gibi, hastane kapısından geri dönmek gibi üzücü olaylar da gerçekleşmeyecek.

Seçim öncesi yatırımı gibi gözükse de devamını dilemek en doğal hakkımız…

SGK grip aşısını öder

Malum, gri mevsim hüzünle kapıyı çaldı. Yaz vedası, hediyesi ise hastalık oldu...

Grip ve nezle bu sene sonbahara erken eşlik etti. Kime baksan hasta, kime sorsan kırgın…

Doğal korunma yollarını çoktan unuttuğumuzdan, gribe karşı en sık başvurulan yöntem “grip aşısı”.

Her ne kadar grip aşısının tıbben etkinliği ve yan etkileriyle ilgili kamuoyunda tartışmalar olsa da bu hastalığın SGK kasasına ciddi zarar verdiği aşikâr. Özellikle hastalığa karşı antibiyotik, ateş dürücü ve ağrı kesici ilaçların sık kullanımı milyonlarca liralık ödemenin SGK tarafından yapılmasına neden oluyor.

Bir de hasta olanların aldıkları iş göremezlik raporlarının ödemelerini ekleyince işin SGK açısından ciddiyeti daha da büyüyor.

Grip aşısı vurulan kişi daha ağır geçireceği hastalığı hafif geçirince veya hiç hasta olmayınca Sosyal Güvenlik Kurumu’nu>nda masrafları azalıyor.Yani bu işten hem kişi kendisi, hem toplum, hem de SGK kârlı çıkıyor.

İşte bu nedenledir ki SGK grip aşısı ödemelerini karşılıyor. Karşılıyor ama bazı şartları var ve bu hak herkesi kapsamıyor.

- Grip aşısı bedelinin ödendiği ilk grup, 65 yaş ve üzerindeki kişiler;

- Bu kişilerin herhangi bir belge aranmaksızın grip aşıları karşılanır.

- Bazı kronik hastalık taşıyanlar;

- Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar,

- Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı olanlar,

- Kronik renaldisfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olanlar veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar,

- 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlarıngrip aşılarını, yılda bir defaya mahsus ücretsiz olmaları mümkün.

Belirtilen şartların dışında kalanlar grip aşılarını kendi ceplerinden karşılamak zorundalar. Yani çare yine; nane-limon…