Gazetevatan.com » Yazarlar » Teşvik var da haberimiz var mı?

Teşvik var da haberimiz var mı?

18 Mart 2018 Pazar


Hükümet, geçtiğimiz yıllarda yaşanan olumsuz olaylar neticesinde ürkütülmüş olan iş ve para piyasasını tekrardan canlandırmak adına birçok teşvik uygulamasına imza atmış durumda. Ne yazık ki bu teşviklerden hâlâ birçok işverenin haberi yok. İşte 2018 model işveren teşvikleri;
 
İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ: Sigortalıların işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmekte.
İşyeri yönünden aranılan şartlar: Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,  aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi, tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmekte.
Destek tutarı: İşyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır. İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5 bin 412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761 ila 
2 bin 29 TL) ile 121.95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. (Toplamda 883 ila 2 bin 151 TL) Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761 TL) ile 122 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacak. (Toplamda 883 TL)
 
2020/Aralık aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 ay. İstihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay uygulanacak.
 
BİR SENDEN BİR BENDEN İSTİHDAM TEŞVİKİ: Sigortalıların; 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları, 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması, işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, işe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece akraba ya da eşi olmaması gerekmekte.
 
Destek tutarı: 2018 için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2 bin 486 TL. İşyerlerince 2017’ye ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacak.Prim Desteği; Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761 TL) destek sağlanacaktır.  Ücret Desteği; 53.44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
 
Vergi Desteği; Maliye Bakanlığı’nca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.
 
Bunların ötesinde ayrıca gençlere ve mesleki yeterlilik belgesi olanlara teşvik var.İşbaşı eğitim programı, engelli istihdamı teşviki, asgari ücret desteği var.Hükümet işsizlik rakamını düşürmeye kararlı...
 
Bakalım bunca önlem işe yarayacak mı?