Gazetevatan.com » Yazarlar » 3 haftada arayı bulacak

3 haftada arayı bulacak

29 Ekim 2017 Pazar


İnanması zor ama mahkemelerde tam 20 milyon dava dosyası var. Bu küslük bir an önce bitsin diye 2018’de işçi ve işveren arasındaki ihtilaflarda mahkemeden önce arabulucuya gitmek mecburi oldu. İşte uygulamanın ayrıntıları
 
2016 yılında Yargıtay’a temyiz itirazı üzerine incelenmek üzere gelen dosya sayısı 513 bin 893, Ceza davası dosya sayısı da 288 bin 341, ayrıca 54 bin 195 de üst kurullara gelen dosya yani 2016’ da sadece üst mahkemelere itirazla gelen ihtilaf dosya sayısı 850 bin civarında. 
2015 yılında Cumhuriyet Savcılığına yapılan başvuru dilekçesi sayısı 7 milyon 183 bin 574, hukuk, ceza ve idari mahkemelere gelen dava sayısı 6 milyon 587 bin ve icra müdürlüklerine intikal eden toplam dosya sayısı 7.5 milyon. Tüketici hakem heyetlerine yapılan ihtilaf başvurusu sayısı 3.5 milyon. 
 
Etti mi size, bir yılda yargı organlarına taşıdığımız olay sayısı 20 milyon.
 
Yanlış okumadınız 20 milyon!!!
 
İşte bu yüzden; Zorunlu arabuluculuk ‘resmen’ başladı.Özellikle işçinin işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık iş mahkemeleri arabulucuya başvurulmadan açılan davaları herhangi bir işlem yapılmaksızın reddedebilecek.
 
1 Ocak 2018’den sonra ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda geçerli olacak sistem peki nasıl işleyecek?
 
Arabulucu bürosu
 
Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk büroları kurulacak. 
Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından münhasıran bu bürolarda çalışmak üzere, bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel görevlendirecek. Arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkimliğinin gözetim ve denetimi altında görev yapacak.  
 
3 haftada karar 
 
İş sözleşmelerinin feshinde, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulmak zorunda. Arabulucu atandıktan sonra üç hafta içerisinde karar verecek. Bu süre zorunlu hallerde en fazla bir hafta süreyle uzatılabilmektedir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçi ve işveren tarafının işe iade konusunda anlaşmaya varamamaları halinde, arabulucu tarafından son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Arabulucu görüşmeleri sonunda anlaşmaya varılamaması halinde arabulucu tutanak düzenleyecek ve mahkeme başvuru dilekçesinin ekine arabulucu tutanağı eklenecektir.
 
İlk 2 saat ücretsiz
 
Taraflar arabulucu görüşmelerine katılmışlarsa anlaşma sağlamaları halinde arabuluculuk ücret tarifesi üzerinden eşit şekilde ödeme yapacaklar. İşe iadede anlaşma sağlanırsa işçi alacakları üzerinden hesaplama yapılacak, taraflar eşit şekilde ödeme yapacaklar. 
Anlaşma sağlanamazsa iki saatten az görüşme süreleri Hazine’den karşılanacak, iki saatten fazla süreli görüşmelerde ise iki saati aşan kısımlar taraflarca eşit şekilde karşılanacak. 2017 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre bir saatlik ücret miktarı 120 lira.
 
Gelmeyen ödeyecek
 
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmeyecek. 
 
Yetki arabulucuda
 
Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlükleri personelinin “iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin” kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri inceleme yetkisi kaldırılmıştır. İş sözleşmesi devam eden işçiler bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş müfettişleri eliyle denetim ve teftiş yetkisi devam edecek. İş sözleşmesi fiilen sona eren işçiler doğrudan arabulucuya başvuracaklar.