Gazetevatan.com » Yazarlar » Öğrenciler için yeni dönem

Öğrenciler için yeni dönem

06 Ağustos 2017 Pazar


Ne çekti bu çocuklar bürokratik işlerden. İşsiz evlat vergisi GSS borçları, kesilen yetim aylıkları, anne baba üzerinden alamadıkları sağlık provizyonları milyonlarca öğrencinin hep gündem konusu oldu. 18 yaş üstü öğrencilerin yetim aylıkları ve genel sağlık sigortası gibi hayatlarına doğrudan etki eden işlemleri bizzat öğrencilerin kendileri veya velileri tarafından yapılmakta. Bu işlemlerin yapılması aşamasında Sosyal Güvenlik Kurumu her geçen gün bürokrasiyi azaltmaya çalışmakta, bu kapsamda yeni düzenlemeler yapmaktadır. 
Türkiye’de yaşayan herkes 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortalısı oldu. 18 yaşını tamamladıktan sonra okulu devam eden, ortaöğrenimde 20, yüksekokullarda 25 yaşına kadar gençler anne ya da babasının sağlık imkânlarından yararlanabiliyorlardı. Aksi durumda olanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları ve gelir durumlarına göre prim ödemeleri gerekiyordu.
 
2 yıl daha alacaklar
 
Genel Sağlık Sigortası’nda yapılan son değişiklikle birlikte anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla primleri devlet tarafından ödenerek mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl, gelir tespiti yapılmaksızın sağlık hizmeti alabilecekler. Yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşlarından; YÖK tarafından denklik verilen öğrenim kurumlarından mezun olan ve yerleşim yeri Türkiye’de olanlar da getirilen ek düzenlemeden yararlanabileceklerdir.
25.5.2016 tarihinden önceki sürelerde hem 60/g kapsamında GSS’li olup hem de 25 yaşın altında bulunan gençlerin, bu sürelerde tahakkuk etmiş GSS borçlarının tamamı silindi. Bu düzenlemeden yaklaşık 520 bin genç yararlandı. 
Borç silme işlemleri Kurum tarafından sistem üzerinden yapıldığı için, öğrencilerin kuruma başvuru yapmalarına gerek kalmadı. Kurum ile MEB ve YÖK arasında yapılan uyum işlemleri tamamlandı. Lise ve dengi ile yükseköğrenim gören çocukların öğrenci belgelerinin MEB ve YÖK’ten elektronik ortamda alınarak Kurumun Sağlık Aktivasyon Sistemine (SPAS) entegre edildi.
 
Aylıkları kesilmeyecek
 
Mevcut uygulamada gelir veya aylık almakta olan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını doldurmaları halinde Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları, hak sahibi erkek çocukların ayrıca öğrenim durumlarını belgelemeleri halinde devam edilmekteydi. Bu uygulama hak sahibi çocukların mağduriyetlerine neden olmaktaydı. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için 18 yaşını dolduran hak sahibi kız ve erkek çocuklarından herhangi bir yazılı talep veya öğrenci belgesi alınmadan sistemsel olarak yapılacak kontrollerle aylık alma şartları devam edenlerin gelir veya aylıkları ödenmeye devam edilecek. 
5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunun göre “ölüm tarihinde 18 yaşını, ortaöğretim yapmakta ise 20 yaşını ve yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklara” aylık bağlanır. 
Bir yükseköğrenim bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisansüstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez” hükmü yer almakta olup erkek öğrenci 25 yaşını doldurmamış olsa bile ikinci bir lisans okuyor ise yetim aylığı alamamaktaydı. 
SGK Yönetim Kurulu kararıyla konuya çözüm getirdi. Buna göre; yükseköğrenimden sonra lisans tamamlamak için, dikey geçiş yapmak suretiyle lisans programlarına kayıt yaptıranların lisans öğrenimine hangi sınıftan başladıklarına bakılmaksızın 25 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere yetim aylıkları ödenecek.