Gazetevatan.com » Yazarlar » Yapılandırma Meclis’ten geçti sıra sanayide

Yapılandırma Meclis’ten geçti sıra sanayide

28 Mayıs 2017 Pazar


Geçen yıl 6376 sayılı kanunla getirilen yapılandırmaya rekor başvuru yapılmış, 54 milyon borç dosyası yapılandıra kapsamına alınarak, toplamda 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 TL borç yapılandırılmıştı. Şimdi piyasaya bir kez daha nefes aldırmak isteyen Hükümet yapılandırma düğmesine yeniden bastı. Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor.Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan, bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Torba Kanunun bir hafta içerisinde yayımlanması planlanıyor.

Hangi borçlar dahil?

31 Mart 2017 dikkate alınarak, belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor. Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dahil ediliyor. Kesinleşmiş olan idari para cezalarının %50’si silinecek ve uygulanan gecikme zammı ve tescil faizinin yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanarak eşit taksitlere bölünecek. Belirtilen kanun kapsamında herhangi bir af ya da borç silinmesi söz konusu değildir.

Daha önce hayata geçmiş borç yapılandırmalarından faydalanmakta olan kişilerden yapılandırması devam edenler, yeni yapılandırmadan yalnızca 1 Temmuz 2016 ila 31 Mayıs 2017 tarihleri için yararlanabilecekler.

Ülke ekonomimizin ve istihdamın bel kemiği olan sanayicilerimize de hükümetten bir kanun çalışması getirilmektedir. TBMM Komisyonundan geçen 76 maddelik kanun tasarısında bir çok yeni düzenleme bulunmaktadır. Getirilecek olan kanun tasarısında ilk madde sanayicilerin büyük sıkıntısı olan ve her yıl belediyelerden haftasonu çalışmalarına ilişkin ruhsat alma işleminin kaldırılmasıdır. İşletme denetimlerinde işletmelerin sanayi sicil belgesini ibraz edememesi durumda İPC uygulanmaktadır. Ancak sanayi siciline kayıtlı olmayan işetmelere bu ceza uygulanmamaktadır. Getirilecek kanun maddesiyle birlikte sanayi işletmelerine sicil belgesi zorunluluğu getirilmektedir.

İdari para cezalarına artış

İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetini azaltmak amacıyla belirtilen bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, inşa edilen binalara ait devir ve tescil işlemleri ve binaların cins değişikliği harç muafiyeti kapsamına alınmıştır. Yine aynı bölgelerde bulunan arsaların tahsislerine ilişkin sözleşmeler ve taahhütnamelere damga vergisi muafiyeti getirilmiştir ve ayrıca bu bölgelerdeki binalar emlak vergisinden de muaf tutulmuştur.

Bulunduğu bölgenin mera olarak geçmesi halinde bölge vasfının değiştirilmesi imkanı getirilmektedir. Ayrıca vasıf değiştirilmesi durumunda ödenecek olan ot bedelinde de muafiyet sağlanacaktır. Tüm sanayi işletmelerinin kullanmakta olduğu elektrik bedelinden Türkiye Radyo-Televizyon kurumunun pay kesintisi de kaldırılacaktır.

4703 Sayılı ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun kapsamında ve bu kanunun 12.maddesinde belirtilen idari para cezalarının bazı işletmelere göre düşük tutarlarda kalmasından dolayı tekrardan idari para cezalarının artırımına karar verilmiştir.