Gazetevatan.com » Yazarlar » İstihdam hedefi için teşvikleri uygulamak lazım

İstihdam hedefi için teşvikleri uygulamak lazım

16 Nisan 2017 Pazar


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğinde rekora koşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu yıl sağlanan ek istihdam sayısının 407 bine ulaştığını açıkladı. Memur, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 3’lü Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Müezzinoğlu, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında,

1 Ocak-27 Mart tarihleri arasında mevcut istihdama ek olarak 407 bin kişiye iş imkânı sağlandığını söyledi.

Hedef; 2017 yılı sonu itibarıyla işsizlik oranını yüzde 9.5 altına çekmek. Ancak hedefe giden yolda sağlanan teşvikleri bilmek ve uygulamak en önemli kriter.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMLERİ

Özellikle yeni mezun gençlerin hem tecrübe kazanması ve hem de iş hayatına bir yerden başlamasını sağlaması bakımından çok önemli bir program “İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları”.

İşbaşı eğitim programı, kişilerin daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. İşbaşı eğitim programlarından, İŞKUR’a kayıtlı işsizler yararlanabilmektedir. Bu program, hem işletmeler açısından da personelin oryantasyon ve yetiştirme süreci maliyetlerini azaltması bakımından çok avantajlı. İşbaşı Eğitim Programları ile bir yandan işsizlikle mücadele edilirken, öbür yandan da nitelikli eleman yetiştirilmesine çalışılmaktadır.

Türkiye İş Kurumu’nun milli istihdam seferberliği kapsamında aldığı en önemli kararlardan biri de işbaşı eğitim programlarının süresidir. 2017 yılında işbaşı eğitim programının süresinin bütün katılımcılar için geçerli olmak üzere en fazla 3 takvim ayı uygulanacağı ve bu süre içinde de sözleşme süresinin en fazla 78 fiili günü geçmemesi gerektiği yönünde karar alınmıştır. Buna göre İŞKUR ile işveren arasında yapılacak sözleşme süresi 3 takvim ayını geçmeyecektir.

2017 yılında uygulanacak olan işbaşı eğitim programlarında katılımcı adayları için program başlama tarihi itibari ile son 3 ay işsiz olma şartı getirilmişti.

Ancak katılımcı adaylarının çeşitli sebeplerle birkaç günlük geçici işlerde sigortalı çalışmaları nedeni ile programlara katılmada sorunlar yaşandığı tespit edildiğinden, işbaşı eğitim programına katılmak için gereken ilgili şart “son 3 ay içerisinde adına toplu veya kesintili olarak 10 günden fazla prim yatırılmamış olmak” şeklinde revize edilmiştir.

İŞKUR tarafından meslek edindirme kursları ile işbaşı eğitim programları katılımcılarına zaruri gider ödemesi yapılmakta olup işbaşı eğitim programı katılımcılarına 2017 yılında günlük 54 TL olarak ödenmektedir.

İşbaşı eğitim programlarında katılımcı zaruri gider ödemelerinde katılımcı gruplarına göre ayrıştırma yapılmış ve zaruri gider işsizlik ödeneği alanlar ve öğrenciler için farklı tutarlarda uygulanmaya başlanmıştır.

Buna göre zaruri gider, işsizlik ödeneği alanlar için yüzde 50 (27 TL), öğrenciler için yüzde 75 (40.5 TL) oranında ödenecektir.

İŞVERENLERE DEVLET DESTEĞİ

Çalışma mevzuatında işverenlerin en büyük yükü vergi ve sigorta primleri. Hükümet ise ‘İşsizi işe al, sigortasını ben ödeyeyim’ diyor. Peki bunu nasıl olacak?

 

MESLEKİ EĞİTİM VE STAJYER ÜCRETLERİNE DEVLET DESTEĞİ

2/12/2016 tarihinde yayınlanan 6764 sayılı Kanunun 48’inci maddesiyle 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Geçici Madde 12’nci maddesine “2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz ibaresi eklenmiştir.

Bu kapsamda yapılacak ödemelerin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 13.02.2017 tarihli duyurusunda açıklanmıştır.

Buna göre;

- Devlet katkısının miktarı işletmede çalışan personel sayısına göre değişmektedir. Mesleki eğitim görülen işletmede çalışan personel sayısı 20’den az ise ödenebilecek en az ücretin (net asgari ücretin yüzde 30’u) 2/3’ü, 20 ve daha fazla ise ödenebilecek en az ücretin (net asgari ücretin yüzde 30’u) 1/3’ü devlet katkısı olarak ödenecektir.

- Öğrencinin sözleşmede belirlenen ücreti her ayın 10’uncu gününe kadar işletmeler tarafından öğrencinin banka hesabına ödenecektir. İşletme tarafından ödenen devlet katkısı tutarı ise ayın 25 ine kadar işletmenin hesabına yatırılacaktır.

- İŞKUR tarafından fondan karşılanacak olan tutarlar öncelikle, MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimlerine aktarılacaktır. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimleri tarafından okulların ve yükseköğrenim kurumlarının muhasebe birimlerinin emanet hesaplarına aktarılan tutarlar ilgili eğitim kurumlarının muhasebe birimleri tarafından işletmelere banka üzerinden ödenecektir.