Mahkemeden flaş Gezi Parkı kararı!

23 Temmuz 2013 Salı - 2:43 | Son Güncelleme : 23 07 2013 - 2:43


Taksim Gezi Parkı’na 'Topçu Kışlası süsü verilen AVM yapılmasına olanak tanıdığı' öne sürülen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının iptali amacıyla açılan davada, 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi oybirliği ile kaldırdı.

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davada, “Topçu Kışlası süsü verilen alışveriş merkezi" yapılmasına olanak tanıdığı öne sürülen 27 Şubat 2013 tarihli Koruma Yüksek Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Dernek, Gezi Parkı’na polisin sert müdahalesinin geldiği ve olayların ülke çapına yayıldığı 31 Mayıs’ta mahkemeye başvurarak, parktaki ağaçların kesilmeye başlandığı gerekçesiyle derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesini istemişti. İstanbul 6. İdare Mahkemesi de ‘Telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağı’ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kesin nitelik taşıyan karar, 6. İdare’nin iptal yönünde karar vermesi ve kararın Danıştay’da kesinleşmesine kadar geçecek süre içinde, Gezi Parkı’nda inşaat çalışmasının önünü açıyor. 1. İdare Mahkemesi’nin, Taksim Yayalaştırma Projesi’nin dayanağı 1/1000 ve 1/5000 imar planlarını iptal ettiği karar da Danıştay aşaması olduğu için henüz kesinleşmedi. Gezi Parkı ile hukuki süreç devam ediyor.

YÜRÜTMEYİ DURDURMADA İKİ KARAR

İstanbul 6’ıncı İdare Mahkemesi’ndeki davayı Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği açtı. Dernek, Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davada, “Topçu Kışlası süsü verilen alışveriş merkezi” yapılmasına olanak tanıdığı öne sürülen 27/02/2013 tarihli Koruma Yüksek Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Dernek, Gezi Parkı’na polisin sert müdahalesinin geldiği ve olayların ülke çapına yayıldığı 31 Mayıs’ta mahkemeye başvurarak, parktaki ağaçların kesilmeye başlandığı gerekçesiyle derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesini istedi. Mahkeme aynı gün oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu.

İNŞAAT İÇİN HUKUKİ ENGEL KALKMIŞ DURUMDA

Davalı Bakanlığın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz mahkemece 2 Temmuz’da yine oy çokluğuyla reddedildi. Bakanlık geçen hafta Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu ve yürütmeyi durdurma talebinde bulundu. Dosya, itirazın incelenmesi için Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Bölge İdare Mahkemesi bu kez Bakanlık lehine karar verdi ve 6. İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Şimdi 6. İdare Mahkemesi’nin kararı ve bu kararın Danıştay’daki temyiz süreci beklenirken, yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldığı için Gezi Parkı’nda inşaat faaliyetinin önündeki hukuki engel kalkmış durumda.

İDARE PROJEYİ İPTAL ETTİ

Taksim Yayalaştırma Projesi ile Gezi Parkının ‘Taksim Kışlasına’ çevrilmesinin önünü açan 17.01.2012 tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan tadilatlarına Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarları ve Mimarlar Odası tarafından 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 3 kişilik bilirkişi heyeti, plan tadilatlarının şehircilik, planlama ve koruma ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı. Mahkemenin, Gezi olaylarının sürdüğü 6 Haziran 2013’te Taksim Yayalaştırma Projesi’ni iptal ettiği ortaya çıktı. Karar, Taksim’de yayalaştırma, battı-çıktı, Gezi Parkı ve Topçu Kışlası gibi tüm projeleri kapsıyor. 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının da Danıştay süreci beklenecek.

'ÇİVİ DAHİ ÇAKILAMAZ'

Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, bu kararın hukuken bir anlamı olmadığını "1. İdare Mahkemesi Gezi Parkı'nda yapılaşmanın önünü açan imar planını iptal etti. Bölge İdaresi'nin kararı ise yüksek kurul kararının yürütmesinin durdurulmasının iptali ile ilgili.

"Hukuken etkili bir sonucu yok; o bölgede yapılaşma için imar planı gereklidir, o plan da iptal edilidi. Gezi parkı'na hukuken çivi dahi çakılamaz."

bianet'e konuşan Atalay, şu anda Taksim Meydanı'nda devam eden trafiğin yeraltına alınması çalışmalarının imar planlarının iptali nedeniyle hukuka aykırı olduğunu belirtti. Mimarlar Odası 15 Temmuz'da bu inşaatlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"Hukukun üstünde kurulan baskının sonucudur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararının, hukukun üstünde kurulan baskının sonucu olduğunu savundu.

Oran, yaptığı yazılı açıklamada, Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasına ilişkin davada, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının, Kültür ve Turizm Bakanlığının itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesince oybirliği ile kaldırılmasını değerlendirdi.

Karar ile AK Parti'nin hukuka karşı saygısızlığının, halkın taleplerini dikkate almayan baskıcı tutumunun ortaya çıktığını ileri süren Oran, "AKP hukuku tanımıyor, baskı kurarak istediği kararı çıkartmaya çalışıyor. Bugün Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan karar da hukukun üstünde kurulan bu baskının sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

Hukukun üstünlüğüne saygı duymayan, hukuki kurumlara baskı kurarak kendi bildiğini okumaya çalışan bir yönetim anlayışına kimsenin boyun eğmeyeceğini ifade eden Oran, şunları kaydetti:

"Başbakan Erdoğan'ı halkın taleplerine, hukukun üstünlüğüne, milletin iradesine saygı göstermeye çağırıyorum. Artık yeter, baskı kurma, saygı göster ve buna göre hareket et. Biz CHP olarak halkımızla beraberiz, milli irade ve halkın talepleri neyse onun yanındayız. Gezi parkına bir tane çivi çakılmasına bile bu halkın izin vermeyeceği gözüküyor."

Oran, halkın yanında, dozer ve TOMA'larının karşısında olacaklarını belirterek, hukukun çiğnenmesine asla göz yummayacaklarını sözlerine ekledi.