KPSS önlisans sonuçları ne zaman belli olacak?

14 Kasım 2018 Çarşamba - 14:51 | Son Güncelleme : 14 11 2018 - 14:51

KPSS önlisans sınavı 4 Kasım'da gerçekleşti. Hemen sonrasında adayların gözü ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS önlisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte KPSS hakkında adayların oldukça merak ettiği o bilgi...


KPSS sınavının gerçekleşmesinin ardından sonuçlar heyecanla beklenmeye başladı. ÖSYM, KPSS önlisans sonuçları için tarih verdi. İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ
 
4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan KPSS önlisans sonuçları 29 Kasım 2018 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. KPSS önlisans sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.
 
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
 
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
 
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.