Jinekomasti (Erkekte meme büyümesi) nedir, tedavisi nasıldır?

09 Mart 2019 Cumartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 09 03 2019 - 13:35

Erkeklerde ağırlıklı olarak ofis ortamında çalışma, hareket azlığı ve özellikle ergenlik çağındaki yanlış beslenme sonucu alınan kilolar daha sonra geri verilse bile meme büyümesine neden olabiliyor. Özellikle yaz döneminde dar tişört giymek ve plajda mayo ile dolaşmak erkekleri rahatsız ediyor. Plastik Cerrah Op. Dr. Defne Erkara erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti) hakkında bilgi verdi.


Jinekomasti (Erkekte meme bu¨yu¨mesi) nedir, tedavisi nasıldır?
Erkeklerde ağırlıklı olarak ofis ortamında çalışma, hareket azlığı ve özellikle ergenlik çağındaki yanlış beslenme sonucu alınan kilolar daha sonra geri verilse bile meme büyümesine neden olabiliyor. Özellikle yaz döneminde dar tişört giymek ve plajda mayo ile dolaşmak erkekleri rahatsız ediyor. Plastik Cerrah Op. Dr. Defne Erkara erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti) hakkında bilgi verdi.

Erkeklerde go¨ru¨len, meme dokusunda olagˆandıs¸ı bu¨yu¨meye jinekomasti denir. Jinekomasti, erkek meme dokusunun boyutunda kanser dıs¸ı bir nedenle artıs¸ın meydana geldigˆi, hormonal sistemin bir bozuklugˆudur. Jinekomastide yagˆ dokusundan ziyade, bez dokusunda bu¨yu¨me meydana gelir. Yagˆ dokusu artıs¸ına bagˆlı bu¨yu¨me gerc¸ek jinekomasti degˆildir. Buna pseudojinekomasti yani yalancı jinekomasti denilir ve tedavisi son derece kolaydır. Sadece liposuction yapılarak tamamen tedavi edilebilir.

Jinekomasti Neden Olur?

Genellikle, vu¨cudun hormonal dengesinin bozulması nedeniyle ortaya c¸ıkar. Erkek ya da kadın her normal bireyde hem erkek, hem de kadınlık hormonları belirli o¨lc¸u¨lerde salgılanır. Jinekomasti, erkeklik hormonları olan androjenlerin, vu¨cuttaki kadınlık hormonları olan o¨strojen seviyelerine go¨re nispeten du¨s¸u¨k oldugˆu durumlarda ortaya c¸ıkar. Erkeklerde bebeklik ve ergenlik c¸agˆında gec¸ici olarak ortaya c¸ıkabilir. Bu vakalar genellikle kendi kendine du¨zelir ve hormon seviyeleri de normale do¨ner.

Karacigˆer sirozu, kronik bo¨brek yetmezligˆi, yas¸lanma, testis kanseri, hipertiroidi, as¸ırı alkol tu¨ketimi ve kullan bazı ilac¸lar gibi c¸ok farklı nedenlerle jinekomasti ortaya c¸ıkabilir.

Jinekomastide Go¨ru¨lebilen Belirtiler Nelerdir?

Jinekomastide meme bu¨yu¨mesi genellikle her iki memede es¸it s¸ekilde olur. Nadir de olsa tek taraflı bu¨yu¨me so¨z konusu olabilir. Bu¨yu¨mu¨s¸ olan memede genellikle agˆrı yoktur ancak hassasiyet go¨ru¨lu¨r. Tek taraflı jinekomasti vakalarında mutlaka kanserden s¸u¨phelenmek gerekir; c¸u¨nku¨ erkek meme kanseri sıklıkla tek memede ortaya c¸ıkar. Bir erkekte jinekomasti gelis¸irse, mutlaka bir doktora muayene olmalıdır. Doktor jinekomastinin sebebini anlamak ic¸in gerekli testleri yapacaktır. Egˆer meme kanserinden s¸u¨phelenirse mammografi isteyebilir.

Jinekomasti Nasıl Tedavi Edilir?

Ergenlik do¨neminde oldugˆu gibi gec¸ici jinekomasti durumu varsa; genellikle u¨c¸ yıl ic¸inde tedavi edilmeden kendiligˆinden iyiles¸ir. Egˆer jinekomasti alınan ilac¸lar sebebi ile ortaya c¸ıkmıs¸sa; ilacı kesmek jinekomastinin derecesini azaltmada etkili olabilir.

Kronik bo¨brek yetmezligˆi, hipertiroidi gibi jinekomastiye neden olan, altta yatan hastalıgˆın tedavisi yapılmalıdır. Jinekomasti tedavisinde ilac¸lar ve cerrahi tedavi yo¨ntemleri kullanılmaktadır. I·lac¸lar, jinekomastinin erken safhalarında kullanıldıgˆında etkilidir; c¸u¨nku¨ bu¨yu¨yen go¨gˆu¨s dokusu genellikle yaklas¸ık 12 ay sonra skar dokusu denilen bir doku haline gelir. I·lac¸lar bu skar dokusuna etkili degˆildir. Bu as¸amadan sonra, cerrahi tedavi tek olası tedavi yo¨ntemidir ve plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılır.

Jinekomasti, memenin bu¨yu¨klu¨gˆu¨ne ve sarkmıs¸ meme derisine go¨re sınıflandırılır. Sınıflandırma yapıldıktan sonra uygun cerrahi is¸lemler belirlenir. Belirlenen evreye go¨re liposuction ve/ve ya meme bezlerinin cerrahi olarak c¸ıkarılması tedavi sec¸enekleridir. Bazı erkeklerde meme dokusunda bu¨yu¨meyle beraber, meme derisinde sarkma da vardır. Bu durumda fazla derinin de cerrahi olarak kesilip c¸ıkartılması gerekir.

Jinekomasti ameliyatı genellikle gu¨venlidir, ancak her ameliyat tu¨ru¨nde oldugˆu gibi enfeksiyon, kanama ve anestezinin komplikasyonlarına bagˆlı riskler mevcuttur. Ameliyattan sonra,1 ay kadar bir su¨re korse takılmalıdır. Jinekomasti, ameliyattan sonra genellikle tekrarlamaz, sadece as¸ırı kilo alınırsa meme dokusunda yagˆlanmaya bagˆlı az bir bu¨yu¨me olabilir.

Sonuç olarak: jinekomasti bir hastalık değildir, görsel problemdir. Fiziki sağlık yönünden tedavisi gerekmez ancak sosyal ve psikolojik sağlığı bozuyorsa tedavi gerekir. Tek tedavi yöntemi de ameliyattır.

ETİKETLER