İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

17 Ocak 2019 Perşembe - 10:53 | Son Güncelleme : 17 01 2019 - 10:53

Çalışanlar, hizmet verdikleri iş yerinin satılması durumunda iş sözleşmelerinin durumunun ne olacağını ve kıdem tazminatı talep edip edemeyeceklerini merak ediyor. İşte iş yerinin satılması durumunda çalışanların kazanabileceği ve kazanamayacağı haklar...


Çalıştıkları iş yerinin satılması durumunda işçiler, iş yerlerinde çalışmaya devam edebilirler mi? İş yeri satılınca işçi, sözleşmesini feshedip kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışanların merak ettiği bu soruların cevapları haberimizde...

İŞ YERİ SATILINCA İŞÇİLERİN DURUMU NE OLUR?

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam ederler. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmaz ancak bu devir, işçiye de haklı fesih nedeni oluşturmaz.

İŞ YERİ SATILIRSA, İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İşyerinin devri nedeni ile işten ayrılan bir işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmemektedir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınmalıdır.