İş yaşamında insan hakları nasıl ortaya çıktı?

13 Aralık 2019 Cuma - 14:54 | Son Güncelleme : 13 12 2019 - 15:20

İnsan Hakları en başta yaşam ve özgürlük olmak üzere bireyin ve toplumun en uygun ve eşit düzeyde yaşamasıdır. İnsan haklarının koruna bilmesi için ise hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor.


Ticari şirketler insan haklarına saygı göstermek zorundadır. Bu, başkalarının insan haklarını ihlal etmekten kaçınmaları ve yaptıkları olumsuz insan hakları etkilerini ortadan kaldırmaları gerektiği anlamına gelmektedir.
 
Nasıl Ortaya Çıktı?
 
1. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmiş ve İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948’de hazırlanıp, 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilmiştir. Elbette bu sürece farklı olaylar dahil olmuştur fakat o kadar derine inmeden bizler bu gün için İnsan hakları adına neler yapabiliriz bunun üzerinde duralım istedim.
 
Şirketlerin İnsan Haklarına Saygılı Olma Konusundaki Zorunluluk Kapsamı
 
Ticari şirketler insan haklarına saygı göstermek zorundadır. Bu, başkalarının insan haklarını ihlal etmekten kaçınmaları ve yaptıkları olumsuz insan hakları etkilerini ortadan kaldırmaları gerektiği anlamına gelmektedir.
 
Ticari şirketlerin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu, uluslararası düzeyde kabul edilmiş insan haklarını temel almaktadır. Bu haklar, asgari olarak Uluslararası İnsan Hakları Yasası’nda belirtilen haklar ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışmaya İlişkin Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesinde tanımlanan temel haklarla ilgili ilkeler olarak görülmektedir.
 
İnsan haklarına saygı gösterme sorumluluğu, ticari şirketlerin:
 
1. Faaliyetleri ile olumsuz insan hakları etkilerine sebep olmaktan veya katkı vermekten kaçınmalarını ve bu tür etkiler ortaya çıktığında müdahale etmelerini;
 
2. İş ilişkisi içinde bulundukları şirketlerin faaliyetleri, ürünleri veya hizmetleri ile doğrudan bağlantılı olumsuz insan hakları etkilerini, bu etkilere katkıda bulunmasalar dahi, önlemek ve azaltmak için çaba harcamalarını gerektirmektedir
 
Büyüklükleri, sektörleri, çalışma alanları, mülkiyeti ve yapısı ne olursa olsun, ticari şirketlerin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu, tüm şirketler için geçerlidir. Bununla birlikte, şirketlerin sorumluluklarını yerine getirmek için kullanacağı yöntemlerin boyutu ve karmaşıklığı, bu faktörlere ve şirketin olumsuz insan hakları etkilerinin derecesine göre farklılık gösterebilir.
 
Ticari şirketlerin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğunu yerine getirmek için, büyüklüklerine ve koşullarına uygun politikaları ve süreçleri olmalıdır. Bu politika ve süreç örnekleri aşağıda yer almaktadır Devamını oku linki