İlave istihdam teşviki nedir? İŞKUR'un istihdam teşviki hakkında bilinmesi gerekenler?

25 Ocak 2019 Cuma - 17:23 | Son Güncelleme : 25 01 2019 - 17:25

Hem iş arayan vatandaşlar hem de işverenler, İŞKUR'un ilave istihdam teşvikinin ne olduğunu ve her iki taraf yönünden de hangi şartların arandığını merak ediyor. İşte ilave istihdam teşviki ile ilgili destek tutarı, destek süresi ve diğer tüm detaylar...


İlave istihdam teşviki, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21 nci maddeleri kapsamında İŞKUR tarafından  uygulanmaktadır. Bu teşvik için hem sigortalıda hem de işyeri için aranan şartların neler olduğu haberimizde...

SİGORTALI YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLAR NELERDİR?

Sigortalıların;– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, 
gerekmektedir.

İŞYERİ YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLAR NELERDİR?

– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, 
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, 
gerekmektedir. 

DESTEK TUTARI NE KADARDIR?

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

DESTEK SÜRESİ NE KADARDIR?
2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

EK KURALLAR NELERDİR?

- Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
- 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır. 
- Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.