Devlet memurları disiplin cezalarını nasıl sildirebilir?

13 Mart 2019 Çarşamba - 12:09 | Son Güncelleme : 13 03 2019 - 12:09

Devlet memurları, aldıkları disiplin cezalarını nasıl sildirebileceklerini ve hangi cezaları sildirmek için ne kadar süre beklemeleri gerektiğini merak ediyor. İşte 657 sayılı kanuna göre, memurların aldıkları disiplin cezalarını sildirmeleri için izlemeleri gereken yol!


Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, aldıkları kınama uyarı ve benzeri disiplin cezalarını belli bir süre sonra sildirme hakkına sahip. Peki memurun özlük dosyasına işlenen bu cezaları sildirmek için nasıl bir yol izlemek gerekiyor?

DİSİPLİN CEZALARI NASIL SİLDİRİLEBİLİR?

Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.