Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayınladı! İşte AKS 2021 sınav tarihi!

06 Mart 2021 Cumartesi - 17:12 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 17:12

MEB kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı başvurusu yapılacak mı? AKS giriş şartları nelerdir? Adaylık Kaldırma Sınavı ücretleri nereye yatırılır? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) konuları ve başvuru kılavuzu...


Aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzunu yayınladı. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı başvurusu yapılacak mı? Adaylık Kaldırma Sınavı giriş şartları ne? Adaylık Kaldırma Sınavı başvuru ücretleri nereye yatırılır? Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) konuları ve başvuru kılavuzu...
 
 
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) KILAVUZU YAYINLANDI!
 
MEB kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. 
 
Konuyla ilgili duyuru MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Müdürlük, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 2021 başvuru kılavuzunu yayınladı. Başvuru kılavuzunda, "1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 43. maddesi ve 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 01.03.2021 tarihli ve E-20299769-20-21478426 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere (sözleşmeli/kadrolu) yazılı sınav yapılacaktır. Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.
Sınav (AKS), 25 Nisan 2021 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. 
 
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI BAŞVURUSU ALINACAK MI?
 
MEB, Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacağını duyurdu. Kılavuzda yapılan uyarı şu şekilde: 
 
"Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için adaylardan başvuru alınmayacak ve sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilmeyecektir."
 
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN?
 
Sınav (AKS), 25 Nisan 2021 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek
oturumda yapılacaktır. Bakanlık, Sınava girmeye hak kazandığı hâlde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday
öğretmenler göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacağını duyurdu. 
 
İŞTE AKS SINAV TAKVİMİ
 
 
SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
 
Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu); performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekiyor. 
 
AKS SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK? 
Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 140 (yüz kırk)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 15-23 Mart 2021 tarihleri arasında yatırabilecekler. 
 
Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecek. Bakanlık kılavuzda adayların ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip etmeleri konusunda uyardı ve şu ifadelere yer verildi:
 
"Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır."
 
Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacak. 
 
AKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
 
Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek 16 Nisan 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. 
 
MEBBİS kayıtlarına göre engel durumu bulunan ve sınav esnasında ÖDSGM tarafından sınav tedbir hizmeti verilmesi gereken adaylar, MEBBİS Aday Öğretmen Modülünde “yazılı sınavda almak istediği hizmet” seçenekleri arasından almak istediği hizmeti (hiçbir hizmet istemese dahi) 23 Mart 2021 tarihine kadar seçerek; bir çıktı alıp imzalayarak okul müdürlüğüne teslim edecekler. Süresi içinde herhangi bir sınav tedbir hizmeti talebinde bulunmayan engelli adaylar için ÖDSGM tarafından herhangi bir sınav tedbir hizmeti planlanmayacak ve adayların konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacak. 
 
AKS SINAV KONULARI VE DAĞILIMI
 
Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacak. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 14.00’te başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecek. 
 
Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şöyle: 
 
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
 
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
 
a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
 
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
 
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda
soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.