ABD'de Trump yönetiminin kürtaj kısıtlamaları yürürlükte

AA |  16 Temmuz 2019 Salı - 12:52 | Son Güncelleme : 16 07 2019 - 12:52

ABD'de kamu fonlarıyla finanse edilen aile planlaması kliniklerinde kürtaj tavsiyesi yapılmasına kısıtlama getiren, bu poliklinikler ile kürtaj kliniklerinin birbirinden tamamen ayrılmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi.


ABD'de Trump yönetiminin kürtaj kısıtlamaları yürürlükte.Sağlık Bakanlığı, "Planned Parenthood" (Planlı Ebeveynlik) adı verilen  program kapsamında, federal fonlarla kurulan aile planlaması kliniklerine  gönderdiği bilgi notunda, hayati risk ve bazı özel durumlar dışında, istenmeyen  gebeliklerde kürtaj tavsiyesinde bulunulmasını engelleyen, program kapsamında  kurulan kliniklerin kürtaj klinikleriyle organize içinde bulunmasını yasaklayan  düzenlemenin yürürlüğe konulduğunu duyurdu.
 
 Bakanlığın bilgi notunda, açılan davalara rağmen, henüz yürütmeyi  durdurmaya yönelik mahkeme kararı olmadığı için düzenlemenin uygulanmasının  önünde engel bulunmadığı belirtildi.
Planlı Ebeveynlik Direktörü Leana Wen, yaptığı açıklamada, kliniklerin  ve ilgili sivil toplum örgütlerinin düzenlemenin iptali için federal mahkemelere  açtığı davaların sürdüğüne dikkati çekerek, "Kapılarımız hala açık. Ülkenin her  yerine insanların temel sağlık bakımı hizmetlerine ulaşabilmesi için mücadele  etmeyi sürdüreceğiz." dedi.
 
Konu hakkında çalışan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu çatı  kuruluş olan Ulusal Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Birliği Başkanı Claire  Coleman da yasağın düşük gelirli kadınların temel sağlık hizmetlerine erişimini  engelleyeceğini vurgulayarak, Başkan Donald Trump yönetimini siyasi bir gündem  izlemekle suçladı. Kürtaj karşıtı gruplar ise adımı olumlu karşıladı. "Students for Life"  (Yaşamı Savunan Öğrenciler) adlı kuruluşun temsilcisi Kristan Hawkins, "Kürtaj  ile aile planlaması arasında bağı koparmak sağlık bakımında sağduyunun  zaferidir." ifadesini kullandı.
 
  Kürtajların yüzde 40 Planlı Ebeveynlik kliniklerinde yapılıyor
 
Planlı Ebeveynlik programı kapsamında federal fonlarla kurulan  bağımsız klinikler, yılda yaklaşık 4 milyon kadına hizmet veriyor. Program  kapsamındaki kürtaj tedavilerinin yüzde 40'ının yapıldığı kliniklere federal  fonlardan yılda 260 milyon dolar kaynak ayrılıyor. ABD'de federal yasalar kürtajın, tecavüz ve ensest vakaları ile hayati  risk oluşturan durumlar dışında vergi mükellefleri tarafından finanse edilmesini  yasaklıyor. Eski Başkan Bill Clinton döneminde başlatılan Planlı Ebeveynlik  programı, aile planlamasında kürtaj konusunda  "yönlendirici olmayan" tavsiye  yapılmasına olanak sağlıyordu.Trump yönetimi getirdiği yeni düzenlemeyle aile planlaması  danışmanlarının yalnızca hayati risk ve özel durumlarda, diğer seçenekleri de  sunarak kürtaj önerisinde bulunmasına izin veriyor. Öte yandan yeni düzenleme aile planlaması klinikleriyle kürtaj  uygulanan kliniklerinin mali hesaplarının ayrılmasını gerektirirken, bu  kliniklerin aynı çatı altında hizmet vermesini yasaklıyor.
 
Tabip kuruluşu Amerika Tıp Birliği ve diğer meslek örgütleri,  uygulamanın düşük gelirli kadınların doğum kontrolü, kanser taraması ve cinsel  yolla bulaşan hastalıkların tedavisi gibi temel sağlık hizmetlerine erişiminde  sıkıntılara yol açacağı görüşünü dile getiriyor.
 
  
 

ETİKETLER