"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" ile 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak

AA |  07 Ağustos 2019 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 07 08 2019 - 17:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi amaçlanırken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedeflendi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı  "uçtan uca yerlileşme" olarak da bilinen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi  Programı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi.
 
  Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11.  Kalkınma Planı’nda yer alan en önemli başlıklardan olan Teknoloji Odaklı Sanayi  Hamlesi Programı'nın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek  teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak  belirlenirken, program ile 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi  amaçlanıyor.
 
  
"Cari açığımız kalıcı olarak düşecek"
 
 Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın “Milli  Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla hazırlandığını ve ülke ekonomisi için önemli  bir kilometre taşı olacağını belirtti.  Programın cari açığı kalıcı olarak azaltmak ve teknoloji öncülüğünde  büyümek amacıyla hazırlandığına dikkati çeken Varank, “Ar-Ge sonucu ortaya çıkan  ürünlerin ticarileşmesini ve yerli katma değerin artmasını esas alan sonuç odaklı  bir program olacak. Sanayide ithal ara malı oranının azalmasıyla cari açığımız  kalıcı olarak düşecek. Küresel rekabette elimiz güçlenecek” ifadesini kullandı.  Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Kalkınma Planıyla  Türkiye'nin sanayi alanında stratejik vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, bu  vizyon doğrultusunda sanayi alanında ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili  ürünlerin payını yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
 
 Düşük teknolojili ürünlerde cari fazla sağlanırken, yüksek teknolojili  ürünlerde cari açık verildiğini ifade eden Varank, bu durumu kalıcı olarak  değiştirmeyi hedeflediklerini, sanayinin Ar-Ge yetkinliği ve yetişmiş iş gücünün,  yüksek teknolojili ürünler üretecek kabiliyette olduğunu vurguladı. Programın hazırlık aşamasında aylarca verilerin toparlandığını,  filtrelendiğini ve analiz edildiğini belirten Varank, şunları kaydetti:  "Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi. Ardından da uçtan uca  yerlileşme diyebileceğimiz bu model hazırlandı. Bu program ile cari açığımız  kalıcı olarak düşecek. Sanayimizde ithal ara malı oranı azaltılarak, daha güçlü  bir ihracat sepetine de sahip olacağız. Hiç şüphesiz bu durum küresel rekabette  ülkemizi daha üst basamaklara çıkaracak. Programı yürütürken, bakanlığımızın tüm  birimleri aynı hedefe odaklanacak. Programın hazırlık aşamasında diğer  bakanlıklarımız, kurumlarımız ve özel sektörle birlikte çalıştık. Paydaşlarımızla  birlikte ihracat ve finansman desteklerini de hayata geçireceğimiz program, yeni  hükümet sisteminin etkin ve hızlı uygulamalarına da örnek teşkil edecek."
 
 "Stratejik yatırım" teşviği
 
 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hazırlanırken geleceğin  teknolojik ürünleri dikkate alındı. Programda, Ar-Ge, yatırım ve üretim  teşvikleri tek pencereden yönetilecek. TÜBİTAK, KOSGEB, sanayi ve Ar-Ge  destekleri ile yatırım teşvikleri uçtan uca tanımlanacak, faydayı bütüne yaymak  üzere kurgulanacak.  Ürünün fikir aşamasından pazara çıkışına kadar desteklendiği,  Ar-Ge'den yatırıma, üretimden pazarlamaya kadar takip edildiği bir süreç  işletilecek. Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve  KOSGEB'in de katkılarıyla ana kriteri “katma değer” olan bir değerlendirme süreci  yürütülecek.
 
 Programa göre desteklenen projelere sadece yatırımcılar değil,  üretilecek ürünün alıcıları da dahil edilecek. Üretici ve alıcı birlikte  desteklenecek. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması da  çalışacak. Kalkınma Ajansları, programın yatırımcılara tanıtımında ve  üretici-alıcı eşleştirmelerinde aktif rol oynayacak. Yatırım yapılacak üründe,  katma değer oluşturacak şekilde Ar-Ge çalışması istenecek.  Program çerçevesinde desteklenen yatırımlar stratejik yatırım teşviği  alacak. 50 milyon liranın üzerindeki yatırımlar ise proje bazlı teşviklerden  yararlanabilecek. Bakanlık, destek kararı verilen tüm projeleri takvime  bağlayacak, Ar-Ge ve yatırım süreçlerini yakından izleyecek, yatırımcıların  karşılaşacakları tüm sorunları hızla aşmalarını sağlayacak. Bakanlık, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat,  eczacılık, kimya ve ulas?ım araçları sektörlerinden ürün listeleri ilan edecek.  Bu listelere ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkacak. İlk uygulama, pilot sektör  seçilen makine ile başlayacak.   Ürün listesi oluşturulurken, geleceğin teknolojik ürünleri dikkate  alındı, ara malı ithalatının azaltılması hedeflendi. Büyük veri analitik araçları  kullanılarak analizler gerçekleştirildi.
 
Ürün listesi, "teknoloji düzeyi, dünya ithalat trendi, Türkiye  ihracatı, ithalatı ve dış ticaret farkı, dünyada ilk 3 ihracatçı ülkenin pazar  payları, ürün karmaşıklık endeksi, pazar yoğunlaşması, katma değer  potansiyeli, ihracatta rekabetçilik, Türkiye’de bu alandaki girişim sayısı ve  üretim miktarı, en fazla ticaret yapılan ilk 3 menşe ve çıkışı/gidiş ülkesi,  ürün benzerlik konumu, ürün ileri ve geri bağları" gibi değişkenler göz önüne  alınarak belirlendi.
 

ETİKETLER