Üniversiteden ihraçlarla ilgili yeni düzenleme

AA |  05 Ağustos 2018 Pazar - 15:53 | Son Güncelleme : 05 08 2018 - 15:53

YÖK'ten üniversitelerdeki ihraçlara hukuki düzenleme. Kurul, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi. YÖK'ün üniversitelere gönderdiği genelgeye göre, hakkında ihraç teklifi verilen kişiye, gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilecek, savunma hakkı tam ve eksiksiz kullandırılacak.


 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından  gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları  belirledi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de  yayımlanan 7145 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmaların yapıldığı belirtildi.
 
 Bu kapsamda Kurulun, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu  görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirlediği bildirilen  açıklamada, üniversitelere gönderilen genelgenin içeriği paylaşıldı. Buna göre, kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan  dosya, üniversite rektörlüğünce görevlendirilecek bir komisyon tarafından  hazırlanacak. Bu komisyonun teşkilinde, komisyon üyelerinin, hakkında çıkarma  teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin  olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması,  idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik  personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi hususlar gözetilecek.
Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın  hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A maddesindeki usule  ilişkin hükümler esas alınacak. Çıkarma teklifi, hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile  temellendirilecek. Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak,  hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini  savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilecek. Savunma  hakkı tam ve eksiksiz olarak kullandırılacak.
 
 Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyonca kabul  görmemesi halinde, bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon  görüşünün oluşmasına dayanak gösterilen delillerin zikredilmesine özen  gösterilecek. Çıkarma teklifine esas komisyon raporu, mutlaka üniversite yönetim  kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.
 
 Rektörün, ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin, teklife  esas olmak üzere "açıkça" belirtilmesi ve teklife esas dosyanın, bir dizi  pusulasına bağlanarak YÖK'e gönderilmesi gerekecek.
 
  

ETİKETLER