Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'ne: Şiddetle kınıyoruz

AA |  30 Ekim 2019 Çarşamba - 1:04 | Son Güncelleme : 30 10 2019 - 1:27

Türkiye'nin, ABD Temsilciler Meclisi'nce kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararını reddedildiği bildirildi.


Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nce bugün kabul edilen 'Ermeni  Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı, Temsilciler Meclisi'nin  hissiyatını yansıtan H.Res.296 sayılı kararı reddediyoruz. İç politika  saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır."  ifadelerine yer verildi.
 
Barış Pınarı Harekatı'nı engelleyemeyerek hüsrana uğrayanların,  Türkiye'den bu yolla intikam almaya çalışmalarının yanılgı olduğu belirtilen  açıklamada, "Bu kararın Türk Hükümeti ve halkı nezdinde hiçbir geçerliliği ve  hükmü bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
 
Açıklamada, kararın yasal bağlayıcılığının bulunmadığına vurgu  yapılarak, "ABD'deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye  yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır. Tarihin  meclislerin siyasi hissiyatına göre şekillendirilmeye çalışılmasından daha vahim  bir yanılgı olamaz." denildi.
 
Kararın,  1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi hükümleriyle  bağdaşmayacak şekilde soykırım isnadında bulunması hasebiyle ABD hukukuna ve  uluslararası hukuka da aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası hukukta  1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan bir karar bulunmamaktadır. Aksine,  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun meşru bir tartışma konusu olduğunu  hükme bağlamıştır. Söz konusu dönemde vuku bulan gelişmeler siyasetin değil tarih  biliminin alanıdır." ifadelerine yer verildi.
 
Türkiye'nin "Ortak Tarih Komisyonu" kurulması yönünde 2005 yılında  yapmış olduğu önerinin Ermenistan tarafından reddedildiği hatırlatılan  açıklamada, şunlara işaret edildi:
 
"Uluslararası ve bölgesel güvenlik bakımından fevkalade hassas bir  dönemde alınan, Türkiye ve ABD ilişkilerini zora sokmaya yönelik bu kararın  ABD'nin ulusal çıkarlarına verdiği ve vereceği zararların takdiri Amerikalı  siyasetçi ve yöneticiler ile ABD halkınındır. Öte yandan, ABD Yönetimi'nin 1915  olayları konusundaki tutumunda bir değişiklik olmaması da not edilmiştir.  Şüphesiz bu karar ABD Temsilciler Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürdüğü gibi,  Türkiye kamuoyundaki ABD algısına da olumsuz yansıyacaktır. Türkiye ve ABD  arasındaki müttefiklik bağının ve dostane ilişkilerin devamına destek veren  Amerikalı dostlarımızın bu vahim hatayı sorgulayacaklarına ve sorumlularının ABD  halkının vicdanında yargılanacağına inanıyoruz."

ETİKETLER