Toplu izin uygulaması nedir, hangi tarihler arasında toplu izin kullanılabilir?

20 Ocak 2019 Pazar - 16:55 | Son Güncelleme : 20 01 2019 - 16:57

İşverenin, çalışanlarının tümünü yasada belirlenen tarih aralığında topluca izne çıkarma hakkı vardır. Toplu izin uygulamasının detayları Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde belirtilmiş olup, işverenin bu izni ne şekilde kullandırabileceği de açıklanmıştır. İşte toplu izin uygulaması ile ilgili bilinmesi gerekenler...


İşveren, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulaması gerçekleştirebilir. Ancak toplu iznin hangi tarihler arası kullandırılabileceği kesin olarak belirlenmiştir. İşte işçilerin merak ettiği toplu izin uygulaması hakkında merak edilenler...

TOPLU İZNE NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?

İşveren işyerinde çalışan işçilerin tümünün ya da bir kısmının, yıllık izinlerini Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki bir tarihte toplu olarak kullanmalarına karar verebilir. İşyerinde toplu izin uygulamasına karar verilmesi halinde, henüz yıllık izne hak kazanmamış işçiler de bu uygulamaya dahil edilebilirler. Böyle bir uygulamada belirli sayıda işçi, işyerinin korunması, araç-gereç ve makinaların bakımı vb. işler ile ilgilenmek üzere toplu izin uygulaması dışında tutulabilir. Bu durumda olanların yıllık izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte verilir.

Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53 üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.