TARSİM 2021 yılında hangi riskleri teminat altına alıyor?

25 Kasım 2020 Çarşamba - 10:32 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 10:34

TARSİM tarafından 2021'de teminat altına alınacak riskler belirlendi. TARSİM teminatları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TARSİM 2021 yılında hangi riskleri teminat altına alıyor? İşte TARSİM 2021 yılı teminat altına alınacak riskler...


Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2021  yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları  belirlendi.  Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
 
TARSİM 2021 YILINDA HANGİ RİSKLERİ TEMİNAT ALTINA ALIYOR?
 
- Bitkisel ürünler için dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla  ürünlerine, sebzelere ve çileğe verdiği zararlar, pamuğa yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeğine kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek. 
 
- Bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, açık alanda  yetiştirilen meyveler ve yağgülü için don riski, meyve bahçeleri ile bağlarda  dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında  bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt  çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, altıntop,  limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski ilgili  genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS)  kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak.
 
- Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs  bitkisi fidanlarında paket halinde, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan,  deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban  domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, TARSİM tarafından teminata dahil  edilecek.
 
- Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışında, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları da teminat altında değerlendirilecek. 
 
- Söz konusu teminatlar çerçevesinde, seralar için dolu ana riski ile  birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt  çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi,  konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın  sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde  değerlendirilecek.
 
- Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri ilgili genel şartlar  ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak TARSİM tarafından teminat altına alınacak
 
- Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak  üzere hırsızlık riski teminat altında değerlendirilecek.
 
-  Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri  alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde  yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski de TARSİM tarafından  sigortalanacak.
 
- Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık,  yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum,  deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana  gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere kafes ve ağlar için kazalar,  predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, su  ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski TARSİM tarafından teminat altına  alınacak.
 
- Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı plakalı kovanlar için fırtına,  hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile  vahşi hayvan saldırısı riskleri sigortalanacak.