Suriye Zirvesi sonrası ortak bildiri

AA |  27 Ekim 2018 Cumartesi - 21:34 | Son Güncelleme : 27 10 2018 - 21:34

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından yayımlanan bildiride liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela  Merkel, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirvenin  ardından ortak bildiri yayımladı.
 
Bildiride, Dörtlü Zirve'de Suriye ihtilafına dair son gelişmelerin  ele alındığı ve Suriye ihtilafından kaynaklanan bölgesel ve küresel güvenlik ile  istikrara yönelik risk ve tehditler karşısındaki ortak kaygıların ifade edildiği  belirtildi.
 
Liderler, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı,  birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine  olan kuvvetli taahhütlerini teyit etti.
 
Süregiden ihtilafa askeri çözüm getirilemeyeceğine ve ihtilafın  yalnızca BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak müzakere  edilmiş bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğine dair güçlü inançlarının  altını çizen liderler, bu çerçevede, Suriye ihtilafına muteber ve sürdürülebilir  çözüm bulunmasına katkı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası girişimler arasında  eşgüdümün artırılmasının önemini vurguladı.
 
Bildiride, şu görüşlere yer verildi:
 
"BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra  Cephesi ile El Kaide veya DEAŞ'la bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar,  teşebbüsler, oluşumlar ve diğer terörist grupların tamamen ortadan kaldırılması  amacıyla terörle mücadelede kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Suriye'nin  egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar  vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme kararlılıklarını ifade  etmişlerdir.
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu tarafından 17 Eylül 2018'de  Soçi'de imzalanan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki Durumun  İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıra'yı memnuniyetle karşılamışlardır. Ağır  silahların ve radikal grupların Muhtıra uyarınca tesis edilen silahtan  arındırılmış bölgeden çekilmesinde sağlanan ilerlemeyi takdir etmişlerdir."
 
Kalıcı bir ateşkesin önemi vurgulandı
 
Teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizen  liderler, Muhtıra'da öngörülen etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm  ilgili tarafların Muhtıra hükümlerine riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı  bir ateşkesin önemini vurguladı.
 
Suriye'de herhangi bir tarafça kimyasal silah kullanılmasına azami  surette karşı olduklarını teyit eden liderler, tüm taraflara Kimyasal Silahların  Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve  Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme'ye tam riayet etmeleri çağrısında bulundu. 
 
BM'nin kolaylaştırıcılığında ve Suriyelilerin öncülük ve sahipliğinde  yürütülecek kapsayıcı bir siyasi sürece desteklerini ifade eden liderler,  Suriyeli taraflara bu sürece aktif katılım sağlama çağrısında bulundu.
 
Liderlerin ortak bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
 
"BM gözetiminde, en yüksek uluslararası şeffaflık ile hesap  verilebilirlik standartlarına uygun olarak, diaspora mensupları da dahil seçime  katılma hakkına sahip tüm Suriyelilerin katılımıyla düzenlenecek serbest ve adil  seçimlerin zeminini oluşturmak üzere Suriye'de anayasal reformu gerçekleştirecek  Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de kurulması ve erken bir zamanda, şartları  gözeterek, bu yıl sonu itibarıyla toplanması çağrısında bulunmuşlardır. 
 
Siyasi sürecin sürdürülmesine ve ateşkesin kalıcı olmasına katkı  sağlanmasını teminen güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının önemini  vurgulamışlar ve ilgili Çalışma Grubu tarafından BM ile Uluslararası Kızılhaç  Komitesi (ICRC) uzmanlarının katılımıyla çalışmalar yürütülen, zorla  alıkonulanlar/kaçırılanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp  şahısların tespiti konularına desteklerini beyan etmişlerdir."
 
Liderlerden uluslararası topluma çağrı
 
İnsani yardım kuruluşlarına Suriye genelinde hızlı, güvenli ve  kesintisiz erişim sağlanması ile Suriye halkının acılarının hafifletilmesi için  ihtiyaç duyan herkese acil insani yardım ulaştırılması gereksiniminin altını  çizen liderler, bu çerçevede, Suriye'ye yapılan yardımı artırmaları için başta  Birleşmiş Milletler ve bağlı insani kuruluşları olmak üzere, uluslararası topluma  çağrıda bulundu.
 
Başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere, ev sahibi ülkelerle  dayanışma içinde olduklarını teyit eden liderler, mültecilerin Suriye'ye güvenli  ve gönüllü şekilde, uluslararası hukuka uygun koşullarda geri dönmelerine bağlı  olduklarını hatırlattı.
 
Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'de  ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için  gerekli şartların tüm ülke genelinde oluşturulması ihtiyacına işaret eden  liderler, geri dönenlerin silahlı çatışma, siyasi baskı veya keyfi  tutuklamalardan korunması ve su, elektrik, sağlık ve sosyal hizmetler dahil olmak  üzere insani altyapı gereksiniminin altını çizdi.
 
Liderler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)  ile diğer uluslararası uzmanlık kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili tüm  taraflar arasındaki eşgüdüm ihtiyacını vurguladı.
 
Liderler, Suriye’de barış ile istikrar için gerekli koşulların  tesisini, siyasi bir çözümün teşvikini ve bu bağlamda uluslararası oydaşmanın  güçlendirilmesini teminen birlikte çalışma taahhütlerini ifade etti. 
 
Macron, Merkel ve Putin, İstanbul'daki Dörtlü Zirve'ye ev sahipliği  yapmalarından ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a içten  teşekkürlerini sundu.

ETİKETLER