Sigaraya bakın kararımızı görün

01 Temmuz 2018 Pazar - 2:30 | Son Güncelleme : 01 07 2018 - 2:30

Maliye Bakanı Naci Ağbal, tütün ürünleri vergileme politikasında değişikliğe gittiklerine dikkat çekerek “Bu maliye politikasının para politikasına güçlü destek vereceğine dair sözümüzün somut göstergesidir” dedi


Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikasına karşılık Maliye’nin gevşek ve genişlemeci politikalarının birbirine taban tabana zıt olması uzun süredir eleştiriliyordu. Merkez’in bir taraftan pıhtılaştırıcı önlemler aldığı buna karşılık Hükümet’in teşvikler, krediler gibi enstrümanlarla kan sulandırıcı ve büyümeye odaklı politikalarının taban tabana zıt olduğu vurgulanarak bunun sağlıklı olmadığı iddia ediliyordu. Nitekim bu eleştiriler ışığında başta enflasyon ve cari açık olmak üzere bazı parametrelerdeki bozulma doları 4.92’ye kadar taşıyan en büyük gerekçe oldu. Yeni dönemde Maliye politikaları ile para politikasının birbirine ne kadar paralel gideceğine bakılacağı söyleniyordu. Bu konuda Maliye Bakanı’ndan dün çok önemli bir açıklama geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde  politika değişikliğine gittiklerini belirterek “Bu düzenleme ‘Maliye politikası para politikasına güçlü destek verecektir’ yaklaşımımızın somut adımlarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Değişikliğe gidildi

Ağbal, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 3 sayılı listenin ‘B’ cetvelinde yer alan tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde politika değişikliğine gidildiğine dikkat çekti. Kararla tütün ürünlerinin vergileme yapısında değişiklik  yapıldığını belirten Ağbal, şöyle devam etti: “Nispi vergi, maktu vergi ve asgari maktu vergiden oluşan vergi  yapısında nispi verginin ağırlığı azalırken, maktu vergi ve asgari maktu verginin ağırlığı artırıldı. Tütün ürünlerinde nispi vergi yüzde 2.25 puan indirilirken, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları 0.96 ila 9.5 kuruş aralığında yükseltildi. Vergi yapısında yapılan bu değişiklik, ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarını azaltmanın yanı sıra, vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır.”

Maliyeti çok sınırlı

Ağbal, diğer ülke uygulamaları da incelendiğinde, tütün ürünleri  üzerinden alınan nispi vergi ve maktu vergilerin yapısı noktasında atılan adımın,  uluslararası alanda öne çıkan vergileme yapısı ile uyumlu hale gelen bir patikaya  başlangıç oluşturduğunu aktardı.

Ağbal, “Yapılan düzenlemenin bu yıl bütçesine maliyet etkisi sınırlı olup,  tahminlerimize göre 150 milyon lira civarında olacaktır” diye konuştu.

ETİKETLER