SGK'dan 'Sayıştay raporu' haberine yalanlama geld!

AA |  09 Mart 2018 Cuma - 21:39 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 21:51

Sosyal Güvenlik Kurumundan, "SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi" başlıklı haber yalanlanarak, "Bir kısmı 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer almayan iddialar karşısında Kurumun duyarsız kaldığı, usulsüzlüklere ve düzenlenen raporlara rağmen kurumun herhangi bir önlem almayarak daha büyük zararlara sebebiyet verdiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir." değerlendirmesi yapıldı.


SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı basın organlarında çıkan  "SGK vurgunu Sayıştay raporuna girdi" başlıklı haberde, 2016 Yılı Sayıştay  Denetim Raporu dayanak gösterilerek, özel hastanelerin SGK'yi zarara uğrattığı,  özel hastane uzman doktorlarının ücretlerinin asgari ücret üzerinden gösterildiği  iddia edildi.
 
Öte yandan haberde, hastaların aynı tarihlerde birden fazla hastanede  yatarak tedavi edilmiş gibi bildirildiği, özel hastanelerce sigortalılardan fazla  tetkik istendiği, sağlık sigortası olan kişinin muayene ve tetkik masraflarının  hem SGK'ye hem de özel sigorta şirketine fatura edildiği, sahte muayene kayıtları  yapıldığı, bu suretle de SGK'nin zarara uğratıldığı iddialarına yer verildi.
 
Açıklamada, "Haberin bütün olarak değerlendirilmesinde, bir kısmı 2016  Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer almayan bu iddialar karşısında kurumun  duyarsız kaldığı, usulsüzlüklere ve düzenlenen raporlara rağmen kurumun herhangi  bir önlem almayarak daha büyük zararlara sebebiyet verdiği algısının  oluşturulmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.
 
"Kurumumuz, usulsüzlüklere karşı soruşturma yapmakta"
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Kurumumuz her türlü usulsüzlüklerle ilgili gerekli inceleme ve  soruşturmaları yapmakta, düzenlenen raporlara ve yapılan tespitlere istinaden  alınması gereken tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, özel sağlık hizmet  sunucularının; gerek sigortalılık işlemleri gerekse de sunmuş oldukları sağlık  hizmetleri karşılığındaki faturaları kurumumuzca elektronik ortamda anlık olarak  denetlenmekte, alınan ihbar ve şikayetlerin yanı sıra risk odaklı olarak  belirlenen denetim programları çerçevesinde sağlık hizmet sunucuları  müfettişlerimizce ve ilgili birimlerimizce yerinde sürekli denetlenmektedir.  Zira, 2017 yılında müfettişlerimiz tarafından 661 sağlık hizmet sunucusunun (SHS)  fiili denetimi yapılmış ve bu denetimlerde, tespiti yapılan usulsüz işlemlere  ilişkin 550 Milyon TL cezai işlem uygulanmıştır."
 
"Usulsüz işlemlerin kaynakta önlenmesine yönelik birçok önlem  alındı"
 
Öte yandan tüm bu izleme ve denetim faaliyetleri sonucunda son iki  yılda usulsüzlüğü tespit edilen 188 sağlık hizmet sunucusu hakkında adli işlem  tesis edilmesinin sağlandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Yine haberde bahsi geçen 'Bazı hekimlerin prime esas kazançlarının  (PEK) asgari ücret üzerinden bildirildiği' iddiası, kurumumuz bünyesinde özel  olarak oluşturulan risk değerlendirme ekiplerince belirlenen risk kriterleri ile  tespiti yapılan bir husustur. Kaldı ki, bu risk değerlendirmesi sadece doktorlar  için değil tüm meslek grupları için yapılmakta ve sonuçları titizlikle takip  edilmektedir. Bu çerçevede, kurumumuzca herhangi bir usulsüz işleme müsaade  edilmediği gibi, fiili denetimlerin yanında usulsüz işlemlerin kaynakta  önlenmesine yönelik bilişim alanında da birçok önlem alınmıştır."
 
Yapılan risk analizleri sonucunda riskli olduğu tespit edilen  sektörlerde öncelikli olmak üzere işverenlerin ve çalışanların  bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetlerinin de yürütüldüğü belirtilen  açıklamada, bu iddialara karşın, aksamayan bir sağlık ve sosyal güvenlik  sistemini başarı ile sürdürüldüğü ifade edildi.
 
Açıklamada ayrıca, SGK'nin dünyada benzerine az rastlanabilecek bir  sigortacılık hizmetini güvenle ve başarıyla sürdürmeye, sistemin geleceği ve  sürdürülebilirliğine ilişkin alınan tedbirleri uygulamaya devam edeceği  kaydedildi.
 

ETİKETLER