Gazetevatan.com » Yazarlar » Düzenli çalışan için kolay sınavdı...

Düzenli çalışan için kolay sınavdı...

27 Haziran 2016 Pazartesi

LYS’de sorular, genel anlamda müfredata uygundu. Birkaç bilginin birleştirilmesini gerektiren soru tipleri olmasına rağmen, konu ayırmadan düzenli çalışan her öğrencinin yanıtlamakta zorlanmayacağı sorular da vardı.


2016-LYS  maratonu Edebiyet-Coğrafya sınavıyla nihayet sona erdi. Edebiyat dersi, TM puan türünden tercih yapacak adayları doğrudan etkileyen, hatta sonucu belirleyen test. LYS edebiyat soruları, Türk edebiyatının tüm dönemlerini kapsıyor. İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatından başlayıp, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında son buluyor. Adaylar, LYS edebiyat sorularında en çok Cumhuriyet Dönemi ve Divan edebiyatı sorularında zorlanıyor. Bu sebeple en çok yanlış bu konulardan yapılıyor.

Edebiyatta sürpriz yok

Sorular, genel anlamda müfredata uygundu. Birkaç bilginin birleştirilmesini gerektiren soru tipleri olmasına rağmen, konu ayırmadan düzenli çalışan her öğrencinin yanıtlamakta zorlanmayacağı sorular da vardı. Hemen her konudan soru soruldu. Paragraf soruları, YGS tarzındaki paragraf sorularından daha kolaydı. Dil ve anlatım bölümündeki sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı (paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam) olmakla beraber, karma dil bilgisi sorularıyla da tüm müfredat yoklanmış.

Adaylar, bu yılki Türk Dili ve Edebiyatı sorularında zorlanmadıklarını söylediler. Öğrenciler, soruların anlaşılır ve paragrafların normal uzunlukta olduğunu belirtti. Sınavda zaman problemi yaşanmadı. Bu sene de Cumhuriyet Dönemi edebiyatı soruları yoğunlukta olduğu anlaşılıyor. Soruların yapılabilmesi için Cumhuriyet Dönemi’nde yetişmiş sanatçıları, yapıtları ve yapıt içeriklerini iyi bilmek gerektiği görülüyor. Yakın dönem edebiyatımızın sanatçıları ve yapıtlarına da çalışmak gerektiği anlaşılıyor. Bu yönlerden bakılırsa sınavda sürpriz denebilecek bir soruya yer verilmemiş.

Coğrafya-1 testi zorladı

Öğrencilerimizden aldığımız izlenimlere göre LYS Coğrafya-1 soruları, önceki yıllara göre biraz daha zor ve bilgi ağırlıklı bir sınav olduğu anlaşılıyor. Bu sınavın, adayları zorladığını düşünüyoruz. Sorular 11 ve 12 sınıf konuları ağırlıklı hazırlanmış. Ekonomik coğrafya, küresel ortam ve çevre toplum konumları ile coğrafyanın kaçınılmaz bir özelliği olan haritalı sorulara çokça  yer verilmiş. YGS tarzında da birkaç soru vardı.