Gazetevatan.com » Yazarlar » Üniversite hayallerini belirleyen test: LYS-1 Matematik

Üniversite hayallerini belirleyen test: LYS-1 Matematik

17 Haziran 2016 Cuma


LYS’in ilk ve belki de en belirleyici testi LYS-1 Matematik Geometri testi. Bu yıl, LYS’ye girmek için 1 milyon 73 bin  18 aday başvuruda bulundu. Bu adayların 863 bin 176’sı, en gözde bölümlerin puanlarında etkisi büyük olan LYS-1 Matematik Sınavı’nda yarışacak.  Hem sayısal hem de eşit ağırlık öğrencilerin sıralamalarını en çok etkileyecek olan bu testte ki başarılı sonuç, adayların üniversite hayallerinde belirleyici olacak.  LYS’lerdeki en büyük yarışın bu testte olacağını söylemek, sanırım yanlış olmaz. İşte bu yüzden, 2016 LYS-1 Matematik sınavında  başarılı olmak büyük önem taşıyor.

 
Her iki sınavın ortak konusu bir hayli fazla

LYS-1 Matematik sınavı, ilk sınava  (YGS) göre daha kapsamlı ve yorumdan ziyade bilgi gerektiren sorulardan oluşuyor. Matematik testini incelediğimizde , özellikle son sınıfta işlenen  ‘Türev, İntegral, Limit gibi konuların büyük bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. LYS-1 sınavının konularını incelediğimizde, hem YGS’nin hem de LYS ’nin ortak birçok konusunun  olduğunu görüyoruz. Her yıl ortalama  olarak soruların 30 ila 40 sorunun tamamen LYS konularından , 10 ila 20 soru arasında da YGS-LYS ortak konularından geldiğini görüyoruz.

Sadece konuları bilmek yetmiyor!

LYS-1 Geometri testinde karşımıza çıkan sorular aslında mantık olarak YGS’den çok  da farklı değil. Bununla beraber görece YGS’ye nazaran biraz daha kapsamlı ve zorlayıcı soruların geldiğini söyleyebiliriz.  Son yıllarda  ‘Katı Cisimler, Doğrunun Analitik İncelemesi ’ gibi konuların ağırlıklı olarak kendine yer bulduğunu görüyoruz. Geometri sorularında en önemli nokta , sadece konuları bilmenin adaylara tek başına başarıya ulaştırmaması. Geometri dersinden başarılı olabilmek için öncelikle soruyu doğru okumak, şekli incelemek ve neyin sorulduğunu  iyi anlamak gerekiyor. Bu , sorunun yarısından çoğunun çözülmesi anlamına geliyor. Konularla ilgili çok fazla pratik yapmak, bu testte başarılı olmak için olmazsa olmazların başında geliyor.

Geçen yıl sorular nasıldı?

 2015 LYS-1’e giren öğrenciler, Matematik sorularını genel anlamda zor bulduklarını söylediler. Özellikle zaman sorunu yaşadıklarını ve yetiştiremedik lerini vurguladılar. İşlem fazlası olan soruların oranının çok olması zaman kaybına yol açtığını belirttiler.

Adaylar, İntegral, Türev sorularının ağırlıkta sorulduğunu, soruları çözebilmek için bir kaç konuyu aynı anda bilmek ve aynı zamanda bu bilgileri harmanlayabilmek gerektirdiğini vurguladı .  Geometri testinin Analitik konuları ağırlıklı olduğunu, Matematik testinde olduğu gibi genel anlamda zaman sorunu yaşadıklarını ifade ettiler.

Analitik ile ilgili 15 soru (çember,  düzlem analitiği),  Elips ile ilgili 1 soru soruldu .  Diğer sorular  ise, alan ağırlıklı sorulardan oluştu. Öğrenciler, bu soruları çözebilmek için çember konusunu iyi bilmek gerektiğini ifade ettiler.

Genelde soruları çözebilmek için öğrencinin bütün konulara hakim olması gerektiği ni söyleyebilir iz. Geometri testinin , Matematik testine göre daha zor olduğu öğrenciler  tarafından özellikle vurgulandı.

Matematik: Matematik sorularının genel olarak önceki yıllara benzemesine rağmen, zaman harcamayı gerektiren, kapsamlı ve ayrıntı sorgulayan sorular olduğu görüşü hakim.

Adaylar  soruları çözerken zorlandı. Zaman sorunu yaşayanlar ve yetiştiremediklerini söyleyenler fazla. Soruların müfredat dağılımında da kısmen değişikliğe gidildiği söylenebilir.

Her yıl az soru çıkan kümeler, matris ve determinant gibi  konulardan daha çok soru çıktı. Türev ve trigonometri gibi konulardaki soruları çözmek için birkaç konuyu aynı anda bilmek ve bu bilgileri harmanlamak gerekiyor.

Sınav, çok işlem gerektiren sorulardan oluştu. Bazı adaylar, soruların zorluğunu görünce bitmeden sınavdan çıktı.

Geometri: Geometri testi ise tam bir hayal kırıklığı. Sınavın en düşük başarı düzeyindeki testlerinden biri. Adayların  pek çoğu ‘kalem oynatamadıklarından’ söz etti. Özellikle analitik geometri sorularının çok zorlayıcı olduğunu söyleyen fazla sayıda aday var.  Ayrıca geometri testinin matematiğe göre daha zor olduğu öğrenciler tarafından vurgulandı .

Belli ki  LYS-1’in soru tarzı değişiyor. Kolay gibi gözükmesine rağmen, uğraştıran, zaman harcatan sorular var. Görmeye dayalı ve yardımcı bilgiler kullanılarak çözülmesi gereken sorular ağırlıktaydı.