Gazetevatan.com » Yazarlar » TEOG Rehberi-4

TEOG Rehberi-4

30 Haziran 2017 Cuma


Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci Kayıtları tercih işlemleri bitmeden tamamlanıyor. Güzel sanatlar veya spor liselerine kayıt yaptıran öğrenciler, hem yerleştirme işlemleri için hem de yerleştirmeye esas nakil işlemleri  için tercih yapabilirler; ancak bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda bir okula yerleştirilmeleri halinde, güzel sanatlar lisesi veya spor lisesindeki kayıtları iptal olacaktır. Tercihleri doğrultusunda yerleştirildikleri okula kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.

Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılıyor. Klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip liseleri ile ilgili 2016/2017 eğitim öğretim yılında ilk uygulama yapılacak. 8’inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan nakil komisyonca yapılıyor.

Kendi sınavını yapacak proje okulları

1 Eylül 2016 tarihli MEB Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 7. Maddesi gereğince gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı, okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Daha açık bir söylemle sadece Anadolu İmam Hatip Liselerinin bünyesinde ortaokul bulunuyor. Proje okulu olan Anadolu İmam Hatip Liseleri TEOG sonuçlarına bağlı kalmadan kendi yapacakları sınavlarla öğrenci alacak.

Biraz anlayış lütfen...

Her yıl yaklaşık bir milyon genç, hayallerindeki okullara yerleşebilmek için bugünkü adıyla TEOG sınavlarına hazırlanıyor. Bu sınavlarda başarıyı hedefleyen öğrenci ve velilerin sınavlara hazırlık sürecinde ve sınav sonrasında yaşadıkları duygular farklılık gösteriyor. Kimi zaman motive olmanın, çaba ve hedefe kilitlenmenin getirdiği yüksek enerji, kimi zaman da beklentilerin yorduğu bıkkın ve dağınık bir ruh hali... Hemen her gencin yaşadığı inişli çıkışlı bu ruh hali sınavlardan sonra yerini başka bir sürece, tercih sürecine bırakıyor...

Tercih dönemleri, aslında gençlerin sınava hazırlanırken yaşadığı kaygı durumunun, biraz da anne ve babaların işin içine girdiği duygusal ve bir o kadar da zor karar verme sürecine dönüşme dönemidir. Yaklaşık bir milyon öğrenci ve ailesi için sınav ve sınav sonrası yaşanan kaygının ana temeli , hemen herkesin bu sınavlara yüklediği anlamda yatıyor... 

Genç, kendini ne kadar iyi tanır, önünde yer alan kariyer seçenekleri içerisinde kendisine en uygununu belirler ve bu doğrultuda seçimler gerçekleştirirse, sınava ve sınav sonucu elde ettiği başarıya o kadar doğru anlamlar yükleyebilir.

Anne babalar, çocuklarıyla klişelerden uzak ilişki kurmayı, onların sınırlarını bilerek güçlü yönlerine odaklanmayı ve olaylara ve durumlara kendi pencerelerinden değil, çocuklarının kişilik özellikleri ve yeteneklerini de gözeterek , kariyer planlamalarına destek olmayı başarabilmeli. Bu yaklaşım, sınav sonrası sürecin hem çocuklar, hem de aileler açısından daha rahat yaşamasını sağlar.

Aileler için karar aşamasında en önemli konu, özel okul ve devlet okulu arasında tercih yapmak. 8. sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, yerleştirme işlemle ri için tercihte bulunabilir. Önce 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri  arasında özel okullar için kayıtlar alınacak. Devlet okulları için tercih ler, 15-25 Temmuz 2016 tarihleri a rasında yapılacak. Ancak çok önemli bir ayrıntı var; özel okul kayıtları devlet okullarına yapılacak kayıtlardan önce olacağı için , özel okula kayıt yaptıran öğrenciler, devlet okulları için tercihte bulunamayaca k. İşte bu nedenle devlet okuluna gitmeyi düşünenlerin , özel okula kayıt yaptırırken iyi düşünme leri gerekiyor.

YARIN: TAVSİYELER ZORLAMAYA DÖNÜŞMEMELİ