Gazetevatan.com » Yazarlar » Evlilikte mutlu omanın üç ilkesi

Evlilikte mutlu omanın üç ilkesi


“Rabbimiz eşimiz ve neslimizden bize göz nuru armağan et. Onların ışığı gözümüzü ve gönlümüzü aydınlatsın. Ve bizi takva sahiplerine önder kıl”  (Furkan,74)
 
Bergama’da Psikodrama Kongresinde “evlilikte çift olma” kavramıyla karşılaştım. Çift olmanın psikolojik açıdan sağlıklı insanların gerçekleştirebileceği bir yaşantı olduğunu ve çift olmayı başaranlarda boşanmalara daha az rastlandığını öğrendim. Çoğu kez bilimin, Kur’an’daki bazı kavramları daha iyi anlamamızı sağladığına tanık olmuştum. Bu durum bir kez daha gerçekleşti. Ankara’ya döndüğümde yüksek lisans öğrencilerimle bu bilgiyi paylaştım ve Kur’an’da “çift olma” kavramını incelemeye karar verdik. Kur’an’da eş olarak tercüme edilen “zevc” kelimesi aynı zamanda “çift”, evlenme olarak tercüme “zevac” kelimesi de “çift olma”  anlamına gelmektedir. Öğrencim Fatıma Zeynep Belen konuyu yüksek lisans tezi olarak çalıştı. 
 
ÇİFT OLMANIN 3 İLKESİ: HUZUR, KARŞILIKLI SEVGİ, ŞEFKAT
 
Araştırmamızda Kur’an-ı Kerim de evlilikte çift olmanın Rum suresi 21. ayette açıklandığını gördük.
Kendilerinde sükûnet bulup, huzura eresiniz diye, kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda karşılıklı sevgi ve şefkat oluşturması da, O’nun varlığının, kudretinin delillerindendir. Bunlarda gelişmeye devam eden, tefekkür-düşünme ağına sahip, faydalı sonuçlar elde edebilen toplumlar için, Allah’ın kudretini, kurduğu düzeni gösteren deliller, birçok dinî ve sosyal konunun çözümüne işaretler vardır. 
 
HUZUR:  En temel özelliği süreklilik içermesidir. Yaşanan ama kelimelere zor dökülen bir değerdir. Huzur mutluluğu korur. 
 
SEVGİ: Kişinin bütünlüğünü bireyselliğini yitirmeden birleşmesidir. Kişiyi diğer insanlardan ayıran duvarları yıkan onu diğer insanlarla birleştiren bir güçtür.   Kişinin yalnız bir sevgi nesnesine değil bütünüyle dünyaya bağlılığını gösteren bir kişiliktir. 
 
ŞEFKAT: Merhamet kelimesi genellikle acımak olarak tercüme edilmektedir. Acımak kaliteli bir duygu değildir. Kibir içermektedir. Acıyarak yaptığımız davranışlarda dengeyi yitirebiliriz. Merhametten maraz doğar. Şefkat ise karşımızdakini olduğu gibi kabul ederek, içindeki gücün farkındalığıyla yaşadığı deneyimlerde yanında olmak, kucaklamak, sarmak demektir. 
 
Hz. Muhammed,  Allah’ın Selamı Onun Üstüne Olsun, ayetin içeriğinde vurgulanan bu üç ilkeyi evliliğinde yaşamış tır. Peygamberimiz,  25 yaşında iken, kendisinden yaşça büyük ve iki defa evlenip dul kalmış olan Hz. Hatice ile evlenmiş; onunla 25 yıl huzurlu, sevgi ve şefkatle dopdolu bir hayat geçirmiştir.  
 
İlk vahiy aldığı zaman, içinde bulunduğu durumu eşi ile paylaşmıştır. Hz. Hatice hem kendisini anlamış, hem de onu konuya çözüm bulacak ve doğru teşhis koyacak kişiye, Varaka b.  Nevfel’e yönlendirmiştir. Bu olay Hz. Hatice’nin dirayetini, soğukkanlılığını ve isabetli karar verme yeteneğini ve eşine olan sevgisini, şefkatini ve güvenini ortaya koymaktadır.