Gazetevatan.com » Yazarlar » Hastalıklar misafirinizdir. Tedavi olun!

Hastalıklar misafirinizdir. Tedavi olun!


Hz. Muhammed Allah’ın selamı O’nun üstüne olsun, hastalıkları misafir olarak tanımlamakta ve şifaya odaklanmak gerektiğini vurgulamaktadır.

Günümüzde sağlık konusunda bütüncül yaklaşımlar önemsenmektedir. Yaşam sürecinde hastalıkla baş edebilmek veya tedavi sürecini huzurlu geçirebilmek için, dinimizin hayata ve insana bakış açısıyla, kültürümüzün manevi değerleri bütünleştirilip, hastalara sunulabilir.

İnsanın temel ihtiyaçları yanında manevi ihtiyaçları da vardır. Bunlar arasında inanma, bağlanma, dayanma, güvenme, korunma, dürüstlük, iyilik, doğruluk, adalete sahip olma vb. ihtiyaçları görmemek mümkün değildir. Bu yönelimler bireyi, bilgiye, sevgiye, anlama, umuda, aşkınlığa, bağlanmaya ve şefkate ulaştırır. Maneviyat acıları öğrenmeye, düşmanlığı işbirliğine, kayıtsızlığı sevgiye dönüştürür. Derin bir bütünlük duygusu, bağlanmak ve sonsuza kendini açmaktır.

Dinimizin ve kültürümüzün yaşamaya ve yaşatmaya ilişkin değerlerinden şifa sürecinde yararlanılabilir.

Niyazi Mısri aşağıdaki dizelerinde yaşadığımız deneyimlerin gerçekte bize şifa olduğunu açıklamaktadır.

“Derman arardım derdime

Derdim bana derman imiş”

Günlük hayatta ortaya çıkan her oluşum, anlamlandırma sürecinin aktifliğini zorunlu kılar. Evlilik, ayrılık, hastalık, ölüm gibi önemli değişimler, ilişkileri ve hedefleri açısından insanı hayatla yeniden hesaplaşmaya davet eder. Her olayda kişisel anlamlandırmaya uygun fırsatlar her zaman bulunur. Birey bir yandan hayatın kendisine sunduğu imkanları değerlendirerek, diğer yandan da güçlükler karşısında çözümler geliştirerek anlam bulabilir.

Bu yaklaşım dinimizde, “hikmet” kavramıyla karşılanmaktadır. Yaşadığımız olayların bir hikmeti vardır. Bir hastalığın ardından yaşam tarzını tümden değiştiren, bir anlamda ‘yeniden doğmuş’ gibi olan insanlar vardır. Onlar, hastalığın neyin habercisi olduğunu anlamış, bunun sonucunda da dönüm noktasına ulaşmış kimselerdir. Bir hastalık bizi birkaç gün, birkaç hafta, ay ya da daha uzun bir süre alışılmış yaşam tarzından ayrı düşürebilir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Bilinçsiz olarak kendimizi yaşamaya zorladığımız bu dinlenme sürecini, yeni bir başlangıç için gerekli bir fırsat olarak görelim. Hayatımızda neleri değiştirmemiz gerektiğini düşünelim. Aşırılıklarımızdan kurtulalım ve yenilenip, arınalım. İçinde bulunduğumuz durumu kabullenelim. Dönüşüm ancak ‘şimdi’yi onaylamakla, mümkün olabilir.

Hz. Muhammed Allah’ın selamı O’nun üstüne olsun, hastalıkları misafir olarak tanımlamakta ve şifaya odaklanmak gerektiğini vurgulamaktadır. “Ey insanlar tedavi olun!  Allah nerede (ne zaman) hastalık yaratmışsa tedavi de yaratmıştır, öyleyse tedavi arayın. Zira Allah bir tanesi hariç tedavisiz hastalık yaratmamıştır. O da ihtiyarlıktır.”

Hastalıklar aslında bizler için bir gelişme basamağı; olgunlaşma sürecinde ilerlememiz için farkındalık noktalarıdır…

Allah nerede hastalık yaratmışsa tedavi de yaratmıştır. Hz. Muhammed