Gazetevatan.com » Yazarlar » Bir olalım, iri olalım, diri olalım...

Bir olalım, iri olalım, diri olalım...


İnsanın Yaratıcısıyla ilişkisinde, sinerjiden söz edilebilir... Çünkü Yaradanımızla birlikte hayat yolunda ilerlemek, insana büyük bir güç sağlayacaktır...

Sinerji kavramının Türkçe karşılığı “artı güç” ve “görevdaşlık”tır. Yani, insanların enerjilerinin birleşmesidir. Birleşen her şeyde olduğu gibi, sinerji meydana geldiğinde de onu meydana getirenlerin enerjilerinden çok daha büyük olur. Bu haliyle sinerji, sadece enerjilerin birleştirilmesi değil, var olan enerjiden daha çoğunu oluşturan bir yöntemdir. 

Bütün, parçadan büyüktür

Sinerji, doğada her yerde ve her şeyde vardır. İki bitkiyi yan yana diktiğimiz zaman kökler birbirine karışır ve toprağın niteliğini geliştirir. Böylece her iki bitki de ayrı ayrı kaldıkları zamankinden daha iyi yetişir. İki tahta parçasını bir araya koyduğumuz zaman, ayrı ayrı taşıyabilecekleri ağırlıktan daha fazlasını kaldırırlar. Bütün, parçalarının toplamından daha büyüktür. 

Sinerjinin özü, farklılıklara değer vermektir. Onlara saygı göstermek, güçlü yanlarının üzerine inşa etmek ve zayıf yanlarını telafi etmektir. İnsanlar arasındaki zihinsel, duygusal ve psikolojik farklılıklara değer vermenin anahtarı, herkesin, dünyayı, olduğu gibi değil, kendilerinin olduğu gibi gördüğünü kavramasıdır.

Farklılıklara saygı duymak için özde sevgi gereklidir.

Özde bir olmak önemli...

Yunus Emre’nin “Yaradılanı severim, Yaradandan ötürü” sözünde vurguladığı gibi. Hem kendisinin hem de diğer insanların özde bir olduğunu fark etmek önemlidir.

İnsanın Yaratıcısıyla ilişkisinde de sinerjiden söz edilebilir.  Yaradanımızla birlikte hayat yolunda ilerlemek büyük bir güç sağlayacaktır.

“Yunus sen bir ol, bir ile bir ol

Bir olan âşıklar bu sırdan duyarlar.”

Bereket de sinerjidir...

Yaratıcısıyla bütünleşen insan kendini parça değil, bütün hissedecektir. Mevlana’nın: “Ben bir damla değilim, bütün bir deryayım.” sözünde olduğu gibi.

Kültürümüzde bereket kavramı sinerjinin en belirgin yaşantılarından biridir. Bizler iyi niyetlerle bir araya geldiğimizde yiyeceklerin, zamanın, mekânın bereketlendiğine inanırız ve bunu yaşarız. 

Birlikten kuvvet doğar

Anadolu sinerjik enerji için uygun bir ortamdır. Birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Birbirimizi yargılamadan, anlayışla farklılıklarımızdan güç alarak, birbirimizi tamamlayarak barış güneşinin Anadolu’dan doğmasına katkıda bulunabiliriz.

Kültürümüzde “imece” kavramı vardır. Sinerjinin tam kalbidir, ruhudur. Anadolu insanı işini imece usulü yapar. İmece, birçok kişinin toplanıp, bir kişinin veya bir topluluğun işini el birliğiyle yapmaları ve böylece işlerin sırayla bitirilmesidir. Başka bir deyişle işlerin eşit şartlarda emek birliğiyle yapılmasıdır. Atalarımız yüzyıllardır,

“Birlikten kuvvet doğar.”

“Bir elin nesi var iki elin sesi var.”

Gibi sözleri hem dil hazinemize kazandırmışlar, hem de belleğimize kazımışlardır.