Osmanlı'da uygulanan en ilginç yasaklar! 04 July, 10:50'de eklendi

Osmanlı döneminde uygulanmış en ilginç yasakları sizler için bir araya getirdik...

1. Gayri Müslimlere Cariye Satma Yasağı:
İstanbul'da büyük bir esir pazarı bulunuyordu.Ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasak edildi.
 
2. Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı:
Sokakların fenerlerle aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır.Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır.
 
3. Kahvehane ve Tütün yasağı:
Tütün Osmanlılara 17.yy girmiş ve kısa bir sürede çok yayılmıştı. 4.Murat zamanında ise tütün kullananlar ölümle cezalandırıldı.
 
4. İçki yasağı 
Osmanlı'nın da muhtelif zamanlarında uygulanmasına rağmen en katısı padişah 4.Murat devrindedir.
 
5. Kadın ve erkeklerin kayıklara birlikte binme yasağı:
Fatih zamanından 2.Abdülhamit zamanına kadar devam etmiştir.Kadınların erkeklerle kayıklar içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunabilineceklerini düşünerek konulmuş bir yasaktı.
 
6. Kadınların Eyüp'te kaymakçı dükkanına girme yasağı:
16 yy konulmuş bir yasaktı. Eyüp sultanı ziyaret etmek bahanesiyle gittikleri Eyüp'teki kaymakçı dükkanlarında erkeklerle buluştuklarının saptanması üzerine konulmuş bir yasaktır.
 
7. Kadınlara açık giyinme yasağı:
Çeşitli dönemlerinde bu konuda ferman çıkartılarak açık kıyafetler giyerek erkekleri baştan çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken terzilerin ceza alacakları bildirilmişti.
 
8. Kadınlara mesire yasağı:
Kadınların mesire yerlerinde sevgilileriyle buluşacakları düşünülerek 1752 yılında konulmuş bir yasaktı.Kadınları arabalarıyla mesire yerine götüren arabacıların ise yakalandıkları taktirde İstanbul dışına sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu.
 
9. Hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı:
Hamamlardaki müslüman ve gayrimüslimleri ayırt etmek amacıyla konulmuş nedeni bilinmeyen bir yasaktır.
 
10. Şehir içerisinde ata ve arabaya binme yasağı:
17.yy kadar şehir içerinde arabaya ve ata binmek yasaktı.
 
11.
Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağı.