Gazetevatan.com » Yazarlar » MİT, MİKK, yeni dönem...

MİT, MİKK, yeni dönem...

07 Eylül 2017 Perşembe


İki hafta önce (25 Ağustos 2017) Resmi Gazete’de yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulduğu haberini okumuşsunuzdur.

***

MİKK aslında daha önce de vardı ama Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bünyesindeydi.

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun ilgili maddesi şöyleydi:

“(...) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde, temel görüşleri oluşturmak üzere, MİT Müsteşarı’nın başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuştur.

Kurul, üç ayda bir; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya yardımcısı, bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT’in ilgili başkanları ile MİT Müsteşarı’nın çağıracağı diğer kamu görevlilerinin iştirakiyle toplanır.

MİT Müsteşarı gerektiğinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun ayrıntılı görev ve yetkileri ile çalışma esasları yönetmelikle belirtilir.”

***

MİKK’nun yeni yapısı, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan 694 nolu KHK ile şu şekilde belirlendi:

“Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, Cumhurbaşkanının başkanlığında Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuştur. Kurulun sekretarya hizmetleri MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun üyeleri, ayrıntılı görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.”

***

Kurulun üyeleri, toplantı periyotu vb detaylar yönetmelikle düzenlenecek ama bu değişiklik, MİT’in yeni dönemi için önemli.

Aynı KHK ile MİT Müsteşarı’nın artık Başbakan’a değil sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olduğunu da bu noktada hatırlatıp Ankara’da bu konuda konuşulanlara öyle geçelim...

***

MİT çevrelerinde, ‘müsteşarın sadece Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olması’ şeklindeki düzenlemenin, Anayasa değişikliğinin ardından geçiş süreci devam eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gereği olduğuna vurgu yapılıyor.

Yani yeni döneme uyum düzenlemesi...

MİKK’nun Cumhurbaşkanlığı bünyesine alınması konusuna gelince...

Başkent kulislerinde bu değişikliğin iki önemli ve olumlu yanı olduğu görüşü hakim.

Birincisi, MİKK eliyle; devletin istihbarat alanındaki koordinasyonu daha verimli şekilde sağlanabileceği yorumu yapılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özellikle FETÖ ile etkin mücadele konusunda zaman zaman yakındığı, bazı kurumların performans düşüklüğü gibi noktaların yeni dönemde ortadan kalkacağı değerlendirmesi var.

İşin bu yönünün yanı sıra - personelinin özlük haklarından lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar MİT ile ilgili her konuda doğrudan Cumhurbaşkanı devrede olacağından, artık daha hızlı karar alınacağı, sorunların da daha kolay çözüme kavuşacağı görüşü seslendiriliyor.

Ankara kulislerinde konuyla ilgili konuşulanlar böyle...