Müfredat TIMSS ve PISA kriterleriyle güncelleniyor

31 Aralık 2016 Cumartesi - 2:30 | Son Güncelleme : 31 12 2016 - 2:30

MEB yeni müfredatı bitirdi. Yeni müfredatta, Atatürkçülük, Tarih Bilinci, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, Sağlıklı Yaşama ve Yaşlanma, 21. yüzyıl becerileri, Değerler Eğitimi, Milli Eğitim Kalite Belgesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Yaşam Becerileri ana ekseni oluşturacak


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzun süredir hazırlıkları süren müfredat çalışmalarının çerçevesi belirlendi. Buna göre, tüm öğretim kademelerinde 50’nin üzerindeki zorunlu ders programı, ocak ayı itibarıyla Türkiye’deki tüm sivil toplum  kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkarılacak. Bakanlığın temel hedefinde müfredatı basitleştirmek, hacmini daraltmak, öğrencilerin analiz, sentez, muhakeme yeteneklerini geliştirmek var. Müfredat çalışmasında, derslerin sayılarının azaltılması, ağır ders içeriklerinin sadeleştirilmesi yer alıyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tüm öğretim kademelerindeki 50’nin üzerinde zorunlu ders programını, ocak 2017 itibarıyla Türkiye’deki tüm sivil toplum kuruluşları, öğretmen ve yöneticiler için askıya çıkaracak. Türkiye genelinde faaliyet gösteren binin üzerindeki vakıf ve dernek ile diğer paydaşların görüşüne sunulacak müfredat için öğretmenlerin maillerine veya cep telefonlarına da bilgilendirme yapılacak.

TIMSS, PISA, TEOG

Bu kapsamda, 81 ilden tüm derslerle ilgili değerlendirme raporlarının şubat itibarıyla bakanlığa ulaşması istenecek. Gelen bilgiler doğrultusunda yeniden gözden geçirilecek müfredatın son hali, öğretmen, yönetici, akademisyen ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılacağı canlı yayında tartışmaya açılacak. Şubat ayında EBA üzerinden bin noktada interaktif olarak yapılması planlanan canlı yayında, öğretmenler sorularını yetkililere iletebilecek.Bakanlık, TIMSS, PISA, TEOG ve üniversite sınavları gibi tüm merkezi sınavlardaki kapsam ve kazanımları da  mercek altına alarak, yeni müfredat çalışmalarındaki detayları belirledi. Bu kapsamda, müfredatta yapılan tüm  değişiklikler sahadan gelen bilgiler doğrultusunda sürekli güncellenecek bir sisteme geçilecek. Bakanlık müfredatta öğretmenler için sürekli gelişen, genişleyen ve sürekli güncel bir bölüm de planlıyor. Öğretmenler tüm bu atölye çalışmaları kapsamında güncellenen ders materyallerine EBA’dan ulaşabilecek. Böylece  atölyelerde üretilen ders materyallerinin sınıflara anında ulaşımı sağlanmış olacak.

Öğrencilere duygu yönetimi ve sorumluluk da öğretilecek

Bu kapsamda, öğrencilere duygu yönetimi, farklılıklara saygı, güven, iletişim, kaynakların kullanımı, kendini ifade etme, kendini koruma, kendini tanıma, kurallara uyma, mekanı algılama, milli ve kültürel değerleri tanıma, öz saygı, sevgi, saygı, sorumluluk ve sosyal katılım konu başlıklarında genel kazanımların aktarılması hedeflenecek.

Tarih eğitimi de ana eksenlerden biri olacak

Tarihsel düşünce de tüm kademelerdeki müfredatta yer alacak bir diğer ana eksen olacak. Türk devletlerinden yakın tarihe kadar milli tarih, bölge tarihi ve dünya tarihi de müfredatta yer alacak. Müfredatta, Atatürkçülük, Tarih Bilinci, Sağlıklı Yaşama ve Yaşlanma’nın yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, 21. yüzyıl becerileri, Değerler Eğitimi, Milli Eğitim Kalite Belgesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Yaşam becerileri de ana eksenler olarak belirlendi.

Sanat ve spor derslerinin saatleri artıyor

Yeni müfredat kapsamında, resim ve müzik gibi sanat, beden eğitimi gibi spor derslerinin ise haftalık ders saati 2’ye çıkarılacak. Bazı derslerin birleştirilerek verilmesi sağlanacak. Seçmeli derslerin çeşitliliği çoğaltılacak ancak bazı seçmeli derslerin kazanımları zorunlu derslerin içerisine yerleştirilecek.

Okul personeliyle beden eğitimi

Dünya Sağlık Örgütünün yaklaşımı olan sağlıklı yaşama ve yaşlanma da  müfredatın temel konseptinden biri olacak. Özellikle tam gün okullarda özel bir spor saati uygulaması getirilecek. Beden eğitim derslerine öğrenci ve öğretmenler ile bütün okul personelinin de katılımı planlanıyor. Böylece spor etkinliklerinin bir yaşam  tarzı haline getirilmesi hedefleniyor.

ETİKETLER