Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Yasaklanmıştı, süre uzatıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Yasaklanmıştı, süre uzatıldı

4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanmıştı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı iki ay süre ile uzatıldı. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Yasaklanmıştı, süre uzatıldı Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilmeye başladı.