MEB harekete geçti! Kriterler açıklandı

11 Mayıs 2020 Pazartesi - 14:58 | Son Güncelleme : 11 05 2020 - 15:44

Milyonlarca öğretmen ve öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti. Bakanlık tarafından proje okullarına öğretmen ataması ile ilgili 9 maddeden oluşan kriterler açıklandı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mart 2014’te “proje okul” uygulamasını başlattı. Proje okullarına yönetici ve öğretmenlerinin ataması taşra teşkilatına bağlı hükümlere göre sınavla yapılmıyor. Yani il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri devre dışı kalıyor. Bu okullara atamalarını, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından doğrudan yapılıyor.  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği kapsamındaki okullara atanacak öğretmenlerin seçiminde liyakat ve objektiflik ilkesine daha çok özen gösterilerek öğretmenler arasında çalışma barışının zedelenmesine neden olmaması gerekir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği kapsamında tüm orta öğretim kuramlarına olduğu gibi Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu İmam Hatip Liselerine de 2020-2021 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alan yeni proje okulları oluşturulmuştur.
 
Özel Program ve Proje Uygulayan okullara Yönetmeliğin 8. maddesindeki; "Öğretmen olarak atanacaklarda aranan genel şartları taşıyan adaylardan başvuruda bulunanlar arasından, "Öğretmen atama" başlıklı Madde: 13/(3) hükmüne göre, 01-31 Mayıs tarihleri arasında öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 05.05.2020 tarih ve 6771213 sayılı yazılarıyla proje okullarına öğretmen ataması işlemlerinde uyulması gereken kriterleri açıkladı. İşte 9 maddeden oluşan o kriterler...
 
 
1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Anadolu imam Hatip Liselerine öğretmen seçimlerine ilişkin inha listelerinin bir defada tek bir liste halinde gönderilmediği, bu durumun atama sürecinin takibini güçleştirdiği ve çeşitli olumsuzluklara sebebiyet verdiği,
 
2- Yönetmeliğin Madde: 13/ (3) fıkrasındaki atama/görevlendirme takvimine uyulmadığı,
 
3- Münhal norm kadrosu bulunmadığı halde öğretmen atama tekliflerinin yapıldığı,
 
4- Yönetmeliğin Madde:8'de ki atama şartlarını taşımadığı halde öğretmen tekliflerinin yapıldığı,
 
5- Yönetmeliğin 15/ (1) maddesi kapsamında proje okullarındaki görevinden ayrılmak isteyen öğretmenlerin koşullu taleplerinin (... okuluna atanmak üzere proje kapsamındaki okulumdan ayrılmak istiyorum şeklinde ...) Genel Müdürlüğümüze gönderildiği,
 
6-Yönetmeliğin 15- (2) maddesi kapsamındakilerin (6 ay ve daha fazla süreyle geçici görevle başka kuramlarda görevlendirilenler ile...) zamanında Genel Müdürlüğümüze bildirilmediği,
 
7-Öğretmen açığı bulunan proje statüsündeki eğitim kuramlarına Yönetmeliğin Madde: 18'de ki "... Bakanlıkça görevlendirme / atama yapılıncaya kadar valilikçe geçici görevlendirme yapılır" hükmü kapsamında sene başında ivedilikle gerekli tedbirlerin alınmasında bazı illerde geç kalındığı gözlenmiştir.
 
Ayrıca;
 
8- "Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmen ve yöneticiler hakkında yapılacak işlemlere" ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
 
06 Aralık 2019 tarihinde "Proje okulundaki yönetici ve öğretmen, görevinden ayrılmak isterse nasıl işlem yapılır?"
 
başlıklı haberimizde "Bir öğretmen proje okulundan ayrılmak isterse ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir. İlgili mevzuatın hükmü ise "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesindeki hükümlerdir. Bir yönetici, yöneticilikten istifa ederek proje okulundan ayrılmak isterse bize göre ilgili mevzuat Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğidir. İlgili mevzuatın hükmü ise "Yöneticilik görevinden ayrılma" başlıklı 34. maddesindeki hükümlerdir." şeklinde biz memurlar.net olarak görüş belirtmiştik. Bakanlıkta bu yazısıyla bu durumu netleştirmiştir.
 
9- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği kapsamındaki okullara atanacak öğretmenlerin seçiminde hakkaniyet, liyakat ve objektiflik ilkesine daha çok özen gösterilerek öğretmenler arasında çalışma barışının zedelenmesine sebebiyet verilmemesi gerekmektedir.