Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş veriliyor?

14 Ocak 2020 Salı - 12:29 | Son Güncelleme : 14 01 2020 - 12:29

Kronik hastalara maaş başvuru nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş veriliyor? Soruları ekonomik desteğe ihtiyaç duyan fiziksel sağlık kaybı yaşayan kişiler arasında araştırılıyor. Türkiye’nin kronik hastalara yönelik uygulanan ‘’Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı’’ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da iyi uygulama örneği olarak da gösterilmişti. Peki, Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara maaş veriliyor? İşte merak edilenler…


Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşların yararlandığı, Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Hangi kronik hastalara ne kadar maaş veriliyor?

HASTALARA NE KADAR MAAŞ VERİLİYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı’nın, Dünya Sağlık Örgütünün "Avrupa Bölgesi 2016-2020 Tüberküloz Eylem Planı" kapsamındaki iyi uygulamaları içeren raporunda örnek gösterildiğini açıklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tüberküloz hastaları ile kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı SSPE hastalarını kapsayan "Kronik Hastalara Yönelik Nakdi Yardım Programı"na ilişkin ayrıca şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Yardım programından hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte ikisinden az olan vatandaşlarımız yararlanıyor. Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarına fiziksel sağlık kayıplarının yanı sıra ekonomik ihtiyaçlarına destek olabilmek amacıyla aylık 1384 lira ödeme yapıyoruz. Ayrıca, tüberküloz hastalarına yapılan ödemeye ilaveten, tıbbi öz bakımlarını gideremeyen, yatağa bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren veya ev yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekliliği tespit edilen vatandaşlarımıza da ek olarak aylık 600 lira ödeme yapıyoruz.

 Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı kapsamında 2018’de 2 bin 576 kişi için 19,9 milyon lira, 2019 Ekim itibarıyla da 4 bin 174 vatandaşımız için 31,51 milyon lira kaynak aktardık"

2020 yılı için devam eden maaş tutarı da 1384 TL olarak devam etmektedir.

HANGİ KRONİK HASTALARA MAAŞ VERİLİYOR, ŞARTLARI NELERDİR?

Programa başvurmak isteyen kişilerin hanede kişi başına düşen aylık gelirlerinin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden az olması şartı bulunuyor. Ayrıca SSPE hastası vatandaşların ‘Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor.

Hastaların konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadarki elektrik faturalarına desteği içeren Elektrik Tüketim Desteği bulunmaktadır.

Hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanmasını içeren Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği bulunmaktadır.

Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının ödenmesini içeren Birikmiş Elektrik Borcu Desteği bulunmaktadır.

KRONİK HASTALARA MAAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kronik hastalara maaş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor.

Bizzat başvuruda bulunamayacak durumda olanlar ise, müracaatları kendileriyle aynı hanede ikamet eden yasal velileri/vasileri aracığıyla yapabilecek.

Başvurular SYD Vakıfları Mütevelli Heyetlerince (MH) değerlendirilerek karara bağlanacak.

YARDIMLAR NE KADAR SÜRE ÖDENİR?

Program kapsamında tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilmektedir.

Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;

- Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam artı 6 ay idame,

- İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam artı 6 ay idame,

- Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam artı 6 ay idame,

- Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam artı 6 ay idame şeklinde belirlendi.

SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın MH tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın tedavisi sürdüğü müddetçe devam edecek. Ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT aracılığı ile hak sahiplerine sağlanacak Sosyal Yardım Kartı aracılığı ile yapılacak.

Hak sahipleri herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekebilecek ayrıca sosyal yardım kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilecek.

Bununla birlikte coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumları gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen hak sahibi vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında ödemelerini alabilecek.