Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili o soru cevabını buldu

Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili o soru cevabını buldu

Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili o soru cevabını buldu İşveren asgari süreyi geçirse de iş sözleşmesini feshetmek istemezse iş sözleşmesi askı halini koruyabilecek, işçinin gözaltı veya tutukluluğu sona erdiğinde tekrar işine başlayabilecektir. İş Kanunu madde 25-(IV) uyarınca, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim sürelerini aşması halinde iş sözleşmesinin işverence derhal feshi mümkün olabilmektedir.