Kıdem tazminatında yeni dönem

AA |  28 Ekim 2018 Pazar - 7:12 | Son Güncelleme : 28 10 2018 - 7:42

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019'a yönelik yıllık programında, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı bildirildi.


Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılması öngörülüyor.
 
Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur  maaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuz  ayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019'un ocak ve temmuz aylarında  geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesi  planlanıyor.
 
İşsizlik Sigortası Fonu varlığının 2019'da 148,5 milyar lira ile  GSYH'nin yüzde 3,3'üne ulaşması hedefleniyor.
 
"BİREYSEL HESABA DAYALI BİR KIDEM TAZMİNATI REFORMU YAPILACAK"
 
Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısından  erişilebilirliğin sağlanacağı bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi  oluşturulacak. Sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişilebilirliğini  güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacak.
 
Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirilecek,  denetim ve teşvik uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyum  artırılacak ve bu alanda yeterli sayı ve nitelikte uzman personel  yetiştirilecek.
 
KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMASINI TAMAMLANACAK
 
Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve  norm kadro çalışmaları yürütülecek, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve  performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında personel sisteminin, işe alımdan  emeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimi  anlayışıyla ele alınması amacıyla model geliştirilecek.
 
Etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistem  oluşturulacak, verimlilik ve başarı ödüllendirilecek, kamuda performansı da  dikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla yönetmelik  hazırlanacak.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması  yapabilmek amacıyla yürütülmekte olan Kamu Personeli Bilgi Sistemi çalışması  tamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlaması  yapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek.
 
TETKİK VE TAHLİL PAYLAŞIM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK
 
Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarak  ilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecek.
 
SGK ile protokolü olan üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerinde  ve sözleşmeli eczanelerde Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemine (BKDS) geçilecek.  Bu kapsamda bütüncül bir sağlık provizyon sistemi oluşturulacak, teknik şartname  ve sözleşme metinleri hazırlanacak, ihtiyaç doğrultusunda cihaz temin edilecek,  pilot uygulamaya başlanacak ve ve uygulama ülke çapında yaygınlaştırılacak.
 
Hastalara gereksiz tetkik ve tahlil işlemlerinin yapılmaması ve  hastaların zaman kaybını önleyip tedavi sürecini hızlandırmak için tetkik ve  tahlil sonuçlarının MEDULA üzerinden depolama yapılmadan görüntülenmesi  sağlanacak.
 
KREŞ HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRILACAK
 
Bölgesel, yerel ve sektörel iş gücü dinamikleri dikkate alınarak,  başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanları  geliştirilmeye devam edilecek.
 
Kreş ve gündüz bakımevlerinin desteklenmesi amacıyla özel sektöre  yönelik teşvik uygulamaları hayata geçirilecek. Yerel yönetimlere ait kreşlerin  yaygınlaştırılması sağlanacak. Kamu sektörüne hizmet veren kreşlerin  kontenjanlarının doldurulması amacıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek.
 
Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi  amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek  alanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.
 
İş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla esnek  çalışma biçimlerinin uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmaları  tamamlanacak. Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.
 
İŞ KULÜPLERİNİN SAYISI ARTIRILACAK
 
Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programları  geliştirilecek. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere  aktif iş gücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılacak.  Eğitim-İşgücü Veri Tabanı güncelleştirilecek.
 
Özel politika gerektiren gruplardaki kişilere iş arama motivasyonu ve  yöntem desteği vermek amacıyla iş kulüplerinin sayısı artırılacak.
 
Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların iş gücü piyasasına  katılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif iş gücü  programlarının uygulanmasını ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşvikler  geliştirilecek.
 
Ülkede beceri açığının belirlenmesi amacıyla iş gücü piyasasında talep  edilen temel beceriler ile gençlerin sahip olduğu yetkinlikler belirlenecek.
 
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTACILIĞI TEŞVİK EDİLECEK
 
Sosyal güvenlikte hak ve prim geliri kayıplarına yol açan kayıt  dışılıkla etkin mücadele kapsamında, denetime, koordinasyona, bilişim alt  yapısına ve bilinçlendirme faaliyetlerine önem verilecek.
 
SGK'den haksız gelir/aylık alınmasını önlemeye yönelik tedbirler  alınacak. Sosyal güvenlik mevzuatı sade ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulacak,  kişileri sistemden uzaklaştıran bürokratik formaliteler azaltılacak. Kolay  işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak.
 
Kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdar  olmaları, iş ve işlemlerini yürütürken kullanacakları erişim kanallarını  tanımaları sağlanacak ve bu kanalların erişilebilirlikleri artırılacak.
 
Çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü kaybeden sigortalılar için  mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.
 
Tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını dikkate alan bir geri  ödeme sistemi oluşturulacak geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin  sağlanması için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.
 
Tanı İlişkili Gruplara (TİG) dayalı geri ödeme yönteminin  yaygınlaştırılması kapsamında pilot çalışmalara başlanacak.
 

ETİKETLER