KGF kredisine 13 yıl yapılandırma müjdesi

12 Ekim 2018 Cuma - 2:30 | Son Güncelleme : 12 10 2018 - 2:30

Yeni düzenleme ile döviz kredileri TL cinsinden yapılandırılabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından kefalet verilmiş işletme kredisinde 96 ay, yatırımda 156 ayı aşmamak kaydıyla yapılandırma yapılabilecek.


Reel sektöre nefes aldıracak ve destekleyecek önemli bir karara daha imza atıldı. Kredi garanti kurumlarınca sağlanan döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yapılandırılması imkanı getirildi. 
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, bu kapsamda sağlanacak kefalette işletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıl olacak. 
Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL olmak üzere bakanlıkça belirlenecek. Değişiklikle ödemesiz döneme ilişkin faizlerin 1 yıllık tahakkuk süresine ihtiyaç duyulması halinde 1 ay ilave edilmesi hüküm altına alındı. Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması durumunda belirlenen bu sürelerin aşılması halinde süreye en fazla 36 ay ilave edilebilecek. KGF kredilerinde, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırımda 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapılabilecek, vadei değiştirilebilecek. Yapılandırmada ödemesiz dönem en fazla 12 ay olarak uygulanacak. 
 
O günkü kur esas alınacak
 
Kredi garanti kurumu tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilebilecek. Temerrüde düşülmesi durumunda, kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yapılandırma hükümleri veya yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekecek. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki Merkez Bankası’nın döviz alış kuru esas alınacak.
 
Sanayiciye destek
 
Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yayınlanan kararname ile reel sektörün desteklenmeye devam edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ertem, şunları kaydetti: “Hazine destekli KGF düzenlemesi ile maksimum vadelere 36 ay ilave edildi, KGF kapsamındaki döviz kredilerini TL’ye dönüştürme imkanı getirildi. İşletmelere kredilerini yeniden yapılandırma imkanı sağlandı. Böylece KOBİ’lerin, özellikle ihracatçı KOBİ’lerin, sanayinin desteklenmesinde önemli bir adım daha atılmış oldu.”

ETİKETLER