İşyeri dışında kaza geçirilirse, bu iş kazası sayılır mı? İşçi, tazminat alır mı?

29 Haziran 2020 Pazartesi - 16:44 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 16:50

Kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olayları tanımlamak için kullanılan iş kazası, işçinin en merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, İş için başka bir şehre giden ve burada kaza geçiren işçinin kazası iş kazası sayılır mı? İşçi tazminat alır mı?


İşçiye tanınan haklardan biri de iş kazası tazminatıdır. Bu kapsamda işçinin en merak ettiği soru ise başka bir şehirde geçirdiği iş kazaları olmaktadır. İşçinin oluşabilecek aksi bir durumda, haklarının ne olduğunu bilmesi önemlidir. Peki, İşyeri dışında kaza geçirilirse, bu iş kazası sayılır mı?

İŞYERİ DIŞINDA KAZA GEÇİRİLİRSE, BU İŞ KAZASI SAYILIR MI?

İşçi, mesai saatleri dışında olsa da, başka bir şehirde şirket adına bulunduğu için, orada yaşadığı kaza iş kazasıdır ve SGK'ya bildirilmelidir. İş kazası sayılması için sadece işyerinin içinde olması şartı yoktur. İşle ilgili veya yöneticinin emriyle dışarı çıkan işçi, kaza geçirirse bu iş kazası sayılıyor. İşçi şirkete ait araçla evine giderken kaza geçirirse bu da iş kazası kabul ediliyor.

5510 SAYILI KANUNDA İŞ KAZASI SAYILAN HALLER

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen olaylardır.

Örneğin; havai fişek üretimi yapılan atölyede çalışan sigortalının meydana gelen patlama sonucu yaralanması veya vefat etmesi iş kazasıdır.

İş Kazası Sigortası Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?

Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar

Aday çırak, çırak ve stajyerler,

Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar

Türkiye İş Kurumu kursiyerleri

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

İntörn öğrenciler

Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

BİR OLAYIN İŞ KAZASI SAYILABİLMESİ İÇİN HANGİ UNSURLARI TAŞIMASI GEREKMEKTEDİR?

Kurumumuzca bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,

 -Sigortalı olması,

-Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,

-Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi, hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.

İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİNE UYMAMANIN YAPTIRIMI NEDİR?

4/a sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilir. Ayrıca bildirimi süresinde yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu idari para cezaları, işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve işyerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alması durumuna göre farklılaştırılmış olup her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde bildirim yapılmaması hâlinde ise, bildirim tarihine kadar geçen süre için yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez. Bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

İŞ KAZASI SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

İş kazası sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, iş kazası sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Sürekli İş Göremezlik Geliri
Ölüm Geliri
Evlenme Ödeneği
Cenaze Ödeneği