İlk güvenlik paketi Meclis'te

15 Ekim 2014 Çarşamba - 2:30 | Son Güncelleme : 15 10 2014 - 2:30


AK Parti'li iki vekilin hazırladığı yasa teklifiyle polisin ve hakimlerin yetkileri artırılıyor. Aramalarda 'kuvvetli şüphe' şartı 'makul şüphe'ye dönüştürülüyor. Avukatın dosya incelemesi sınırlanıyor...

AK Parti, yurttaki Kobani eylemleri sırasında artan şiddet olaylarına karşı etkin soruşturma yöntemleri getirmek için harekete geçti. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile Isparta Milletvekili Recep Özel tarafından "Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun  Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, daha önce AK Parti grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin verdiği teklifteki bazı unsurların yanı sıra yeni değişiklikler de içeriyor. Teklif, BUGÜN TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. 
 
 
Noterden elektronik imzalı işlem  
 
Teklifle, noterlerin işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için uyum düzenlemesi yapılıyor.Buna göre noterler, elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak da işlem yapabilecek.  
 
2 yıllık avukata, hakimlik yolu 
 
Mesleğinde en az 2 yıl fiilen çalışmış avukatların hakimlik ve savcılık adaylığı sınavına girebilmelerine imkan tanınıyor. Bu konuda 5 yıllık fiili çalışma süresi kısaltılıyor. Hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için "giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak" şartı,  "giriş sınavının yapıldığı ocak ayının 1'inci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde değiştiriliyor.  
 
Adalete yurt dışı teşkilatı...
 
Teklifle, Adalet Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı kuruluyor. Adalet Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelecek. 
 
Sözleşmeli yabancı personel...
 
Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlar ile süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek. 
 
Polise 'Arama'da geniş yetkiler  
 
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  "şüpheli veya sanıkla ilgili arama" maddesindeki değişiklikle, "yakalanabileceği veya suç delillerinin elde  edilebileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli şüphe varsa; şüphelinin  veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir" ifadesindeki "somut delillere dayalı kuvvetli" ibaresi, "makul" olarak değiştiriliyor. 
 
El koymanın kapsamı genişletiliyor 
 
Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koymanın kapsamı genişletiliyor. TCK'da "Anayasal Düzene Karşı Suçlar" başlığında sayılan ‘silahlı örgüt’ veya ‘örgüte silah sağlama’  suçundan el koyma kararı verilirken ‘Anayasayı ihlal’, ‘yasama organına karşı suç’, ‘hükümete karşı suç’, ‘Hükümete karşı silahlı isyan’, ‘silahlı örgüt’, ‘silah sağlama’ ve ‘suç için anlaşma’ soruşturmalarında el koyma kararı verilebilecek. 
 
Sulh hakimine ağır ceza yetkisi
 
Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada iletişimin tespitine ağır ceza mahkemeleri yerine sulh ceza hakimlikleri veya yargılamayı yapan mahkemelerce karar verilecek. Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hakim; kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden  yapılacak. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu ve tedbirin süresi belirtilecek. Devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine  karşı suçlarda; "dinleme ve kayda alma", "gizli soruşturmacı görevlendirme", "teknik araçla izleme" mümkün olabilecek. 
 
Avukatın incelemesine sınır  
 
Avukatların (müdafinin) dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, savcının istemi üzerine hakim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilecek. Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile  bilirkişi raporları ve diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, kısıtlama uygulanmayacak. Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini delilleri inceleyebilecek.
 
Adli yıl töreni kaldırılıyor
 
Yargıtay Kanunu'nda öngörülen "Adli Yılın Açılışı"na ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Maddede, "Her adli yıl Ankara'da bir törenle açılır. Yargıtay Birinci Başkanı bir konuşma yapar. Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulu'nun düşüncesi alınır" düzenlemesi yer alıyordu. 
 
Hakim ve savcı adaylığı dönemi sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olduğu halde Kurul tarafından mesleğe kabul edilmeyenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde, mesleğe kabul edilmeleri talebiyle Kurulun ilgili dairesine başvurabilecek. HSYK 1. Dairesi'nin; Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan  planlamaya ve alınan taleplere uygun olarak eğitim programlarına katılmaya izin verme yetkisi de yürürlükten kaldırılıyor.
 
Erdoğan, TBB Başkanı’na sinirlenip töreni terk etmişti
 
10 Mayıs 1014'te Danıştay’ın 146'ncı yıl dönümü töreninde Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Van depremi sonrasında kiracı olanların  şikayetini dile getirince sinirlenen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan salonu terk etmişti. Erdoğan, 1 Eylül'deki Adli Yıl açılış töreni için, 'Eğer Baro Başkanı konuşursa katılmam' demiş ve törene gitmemişti. 

ETİKETLER