HSK'dan flaş karar! 1 Haziran'da başlıyor

AA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 10:57 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 14:48

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yargıda normale dönüş  eylem planını açıkladı.
 
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı eylem planı, adliyelerde görev  yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyuruldu.
 
Duyuruda küresel krize dönüşen yeni tipi koronavirüsle (Kovid-19)  mücadele kapsamında yargısal sürelerin durdurulması, ilk derece adli ve idari  yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından  duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi dahil tüm tedbirler ile buna ilişkin  usul ve esasların belirlenmesinde HSK'nin yetkili kılındığı hatırlatıldı.
 
Yaşanan sürecin ardından olağan yaşam koşullarının gerekli tedbirlerle  birlikte sürdürülmesi anlamına gelen "yeni normal"e geçiş zaruretinin ortaya  çıktığı ve bütün kamu otoritelerinin normalleşme sürecine ilişkin yol haritası  belirlediği bildirilen duyuruda, HSK Genel Kurulunun da yargısal faaliyetlerde  kesintiye neden olmamak, vatandaşların sağlıklı ortamda hukuk hizmetlerini  almalarını temin etmek, "yeni normale" dönüş eylem planı çerçevesinde alınacak  tedbirler hakkında durum değerlendirmesi yapmak amacıyla bugün olağanüstü  gündemle toplanarak oy birliğiyle karar aldığı kaydedildi.
 
HSK'nin "yeni normale dönüş eylem planı" şöyle:
 
"1- Tutuklu, (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun  değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan soruşturma  ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak  diğer iş ve işlemler haricindeki adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait  duruşma ve keşiflerin 16 Haziran 2020'ye kadar ertelenmesine dair tedbir aynen  uygulanacak.
 
 2- Bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare  mahkemeleri, idaremahkemeleri ve vergi mahkemelerinin (duruşma ve keşif  yapılmasını gerektiren dosyalar hariç) tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran  2020'den itibaren başlatılacak.
 
 3- Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir 1 Haziran  2020itibarıyla sonlandırılacak.
 
 4- Adli yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşif dışındaki  adli hizmetlerin durdurulması gibi bir durum söz konusu olmadığından, suç ve  suçluyla mücadele işlemleri ile mahkemeler önünde dava ve iddia hakkının bir  gereği olarak, adli hizmetlerin belirtilen istisnalar dışında gecikmeksizin  yerine getirilmesi sağlanacak. Her bir mahkeme ve cumhuriyet başsavcılığının,  dosyaların incelenmesi, notlanması, gerekçeli kararların yazılması, tarafların  duruşmada hazır bulunmasına ihtiyaç duyulmayan dava ve işlerin  neticelendirilmesi, iddianamenin kabulü ve tensip işlemlerinin icrası gibi  yargısal faaliyetler ile duruşma ve keşif dışındaki diğer rutin işlemlerin  sürdürülmesi hususunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekecek.
 
5- Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması  amacıyla20 Temmuz 2020'ye kadar hakim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin  taleplerikarşılanmayacak.
 
6- Daha önce Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve  Prensipler Genel Müdürlüğünün 13 Mart 2020 tarihli yazıları ile idari izinli  sayılan şahısların kapsamı daraltıldığından, 1 Haziran'dan itibaren yalnızca 60  yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve cumhuriyet savcıları idari izinli  sayılacak.
 
 7- İdari izinli sayılan hakim ve cumhuriyet savcılarının baktığı  mahkeme ve işler için mahallin şartları ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek  komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve  cumhuriyet savcısı belirlenecek.
 
8- 1 Haziran 2020 tarihinden sonra yargı hizmetleri icra edilirken  Sağlık Bakanlığının belirlediği 'adli hizmetler yerine getirilirken uyulması  gerekli tedbirler' talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine  riayet edilecek."
 
  

ETİKETLER

HSK 1 haziran mahkeme