Hangi emekliler emlak vergisinden muaf? Emekliler emlak vergisinden nasıl muaf olur?

28 Kasım 2019 Perşembe - 16:24 | Son Güncelleme : 28 11 2019 - 16:24

Emeklilerin merak ettiği sorulardan biri de emlak muaflık vergisidir. Emeklilerin emlak vergisinden muaf olması bazı koşullara bağlanmıştır. Emekliler gerekli muafiyet şartlarını yerine getirdikleri taktirde emlak vergisi ödemelerinden muaf olabiliyor.


Emeklilerin merak ettiği sorulardan biri de emlak muaflık vergisidir. Emeklilerin emlak vergisinden muaf olması bazı koşullara bağlanmıştır. Emekliler gerekli muafiyet şartlarını yerine getirdikleri taktirde emlak vergisi ödemelerinden muaf olabiliyor.

Emekliler emlak vergisinden nasıl muaf olur? (muafiyet şartları)

Tek bir konuta sahip olmak.

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Emeklinin sahip olduğu evin brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekir.

Emlak vergisi muafiyeti için emekli maaşı dışında hiçbir gelirin bulunmaması.

Bu üç şartın yerine getirilmesiyle, emekliler vergiden muaf oluyor. Emeklilikte muaflık olabilmek için emeklinin sahip olduğu evde bizzat oturma şartı ise aranmıyor.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 8.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi muafiyeti şöyle tanımlanmıştır;

"Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakta mükellef kimsesi olup, 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir" hükmü yer almaktadır.

Emlak vergisi muafiyeti başvurusu nasıl yapılır?

Emlak vergisinden yararlanabilmek için belediyelere emlak vergisi muafiyet dilekçesi verilir. Muafiyet dilekçesi verildikten sonra, koşullara uyulduğu taktirde emekliler emlak vergisinden muaf tutulur. Belediyelere bildirimde bulunulmadığı taktirde emlak vergisi mükellefiyeti devam etmektedir.

Dilekçe nasıl yazılır?

Bağlı bulunduğunuz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün dikkatine yazılır.

Dilekçede, vergi muafiyeti için gerekli tüm şartların yerine geldiğine dair bilgiler, açık adres, vergi sicil, pafta, ada ve parsel numarası bilgileri yer almalıdır.  

Muaf olunduğu halde ödenen emlak vergisi geri ödenir mi?

İstenilen şartlar taşındığı halde muafiyet durumundan haberdar olunması durumunda, emlak vergisi ödenmiş ise, emlak vergisi iadesi mümkündür. 14 Mayıs 2014 yılında 53210 sayılı özelgede, muafiyet dahilinde ödenen emlak vergileri ile ilgili konurlar belirlenmiş, geriye dönük 5 seneye ait emlak vergilerinde vergi iadesi yapılmaktadır.