Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 90 hizmetli alınacak! EGM hizmetli alımı başvuru şartları!

05 Ocak 2021 Salı - 15:02 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 15:03

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yayınlandı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde 90 hizmetli alınacak. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte EGM hizmetli alımı başvuru şartları!


İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 90 hizmetli alınacak. EGM hizmetli alımı başvurularında merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 yılında yapılan KPSS-P94 puanı esas alınacak. Peki, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte EGM hizmetli alımı başvuru şartları!
 
 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) HİZMETLİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylar, başvurularını  25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında alım yapılacak illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklar. 
 
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;
 
a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.
e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğini almaları gerekiyor. 
 
SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KAPSAMI 
 
2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecek. Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak. 
 
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c) Genel yetenek ve genel kültürü,
ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecek
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
 
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 
b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
 
c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
 
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.